Holger Frederik Rudolph Bielke, 18101855 (aged 45 years)

Name
Holger Frederik Rudolph /Bielke/
Source: Familysearch
Birth July 12, 1810 28 26
Source: Familysearch
Christening August 14, 1810 28 26 (aged 1 month)
Source: Familysearch
Birth of a brotherAugust Bielke
September 18, 1812 (aged 2 years)
Source: Familysearch
Birth of a brotherCarl Henrik Bielke
October 22, 1813 (aged 3 years)
Source: Familysearch
Birth of a sisterHelene Beate Cathrine Juliane Bielke
September 14, 1819 (aged 9 years)
Source: Familysearch
Christening of a sisterHelene Beate Cathrine Juliane Bielke
April 18, 1820 (aged 9 years)
Source: Familysearch
Death of a brotherCarl Henrik Bielke
September 1, 1830 (aged 20 years)

Source: Familysearch
Occupation
Legations Secretair i London
1845 (aged 34 years)

Source: FT-1845
Death of a fatherJohan Christian August Bielke
November 25, 1846 (aged 36 years)
Source: Familysearch
MarriageChristine Marie Rosenørn-LehnView this family
October 18, 1852 (aged 42 years)

Citation details: Bind II, p. 332
Death July 26, 1855 (aged 45 years)
Source: Familysearch
Reference number
975

Last change October 4, 2006

Family with parents
father
17811846
Birth: August 15, 1781 42Tønder, Tønder, Denmark
Death: November 25, 1846København, København, Denmark
mother
Marriage MarriageDecember 9, 1806Vejlø, Præstø, Denmark
4 years
himself
18101855
Birth: July 12, 1810 28 26Bergen, Bergen, Norway
Death: July 26, 1855Padua, Italy
2 years
younger brother
18121860
Birth: September 18, 1812 31 28Aarhus, Aarhus, Denmark
Death: April 21, 1860Holmens, København, Denmark
13 months
younger brother
18131830
Birth: October 22, 1813 32 30Aarhus, Aarhus, Denmark
Death: September 1, 1830
6 years
younger sister
18191889
Birth: September 14, 1819 38 35Aarhus, Aarhus, Denmark
Death: December 12, 1889København, København, Denmark
Family with Christine Marie Rosenørn-Lehn
himself
18101855
Birth: July 12, 1810 28 26Bergen, Bergen, Norway
Death: July 26, 1855Padua, Italy
wife
Marriage MarriageOctober 18, 1852
BirthFamilysearch
ChristeningFamilysearch
OccupationFT-1845
MarriageDansk Biografisk Lexicon
Citation details: Bind II, p. 332
NameFamilysearch
DeathFamilysearch
NoteDansk Biografisk Lexicon
Citation details: Bind II, p. 332
Note

"Bielke, Holger Frederik Rudolf, 1810-55, Diplomat. Rud. B., Søn af Kommandørkapitajn Joh. Chr. Aug. B. (d. 1846) og Frederikke S. H. f. Reedtz-Thott (d. 1865), fødtes 12. Juli 1810 i Bergen. Han dimitteredes 1827 fra Borgerdydskolen i Kjøbenhavn, tog juridisk Embedsexamen 1833, ansattes s. A. som Volontær i Bureauet for udenlandske Betalinger og virkede fra 1837-44 som Fuldmægtig i dette. Han var 1835 bleven Kammerjunker. B. traadte 1847 ind i Diplomatiets Tjeneste, i det han ansattes som Legationssekretær i London, hvor han forblev indtil Juli 1850. Derpaa overtog han, s. A. udnævnt til Kammerherre, Posten som Chargé d'affaires i Berlin. Her repræsenterede B. den danske Regering paa et meget vanskeligt Tidspunkt. Der var lige til det tyske Nationalpartis store Misfornøjelse sluttet Fred i Berlin mellem Danmark og det tyske Forbund, paa hvis Vegne Preussen havde underhandlet, og denne Fred, som efterfulgtes af Slesvig-Holstenernes Nederlag ved Isted, vakte en saadan Uvilje mod den preussiske Regering, at denne vægrede sig ved at tiltræde Londoner-Protokollen af 2. Avg. 1850, hvori England, Frankrig og Rusland og efter nogen Betænkelighed ogsaa Østerrig udtalte sig for Bevarelsen af det danske Monarkis Integritet. B. undertegnede 6. Sept. s. A. den Protokol, der i Berlin optoges over de Ratifikationer af Berliner-Freden, som udvexledes mellem Danmark og en Del tyske Stater. I den følgende Tid steg Spændingen mellem Preussen og Østerrig, da den sidste Magt bekæmpede den førstes Forsøg paa at danne et snævrere tysk Forbund under sin Ledelse. En Hovedrepræsentant for denne Politik, General Radowitz, blev preussisk Udenrigsminister i Slutningen af Sept. 1850. Den Gang kæmpede den danske Hær med den slesvig-holstenske syd for Danevirke. Radowitz anbefalede over for B., blandt andre Løsninger, Stridens Afgjørelse ved Slesvigs Deling efter Nationaliteterne og mødtes i den Retning med det Forslag, som Kultusminister Madvig omtrent samtidig overrakte det danske Statsraads Medlemmer; men B. følte sig lige saa lidt som den danske Regering tiltalt af Delingstanken. B. udnævntes til Gesandt i Berlin i Dec. 1851, altsaa paa det Tidspunkt, da Danmark med det preussiske og det østerrigske Kabinet førte de diplomatiske Underhandlinger, der til Resultat fik Kundgjørelsen af 28. Jan. 1852 om det danske Monarkis fremtidige Organisation, 1. Juni 1854 fik B. som en Følge af svækket Helbred Orlov paa ubestemt Tid og døde i Padua 26. Juli 1855. Han havde 18. Okt. 1852 ægtet Christine Marie Baronesse Rosenørn-Lehn, f. 11. Dec. 1822 d. 10. Febr. 1862."