Henrik Christoffer Frederik Bielke, 17391789 (aged 49 years)

Name
Henrik Christoffer Frederik /Bielke/
Citation details: Bind II, p. 330
Birth
Citation details: Bind II, p. 330
Source: Familysearch
Birth of a brother
Source: Familysearch
Birth of a brother
Source: Familysearch
Citation details: Bind II, p. 337-338
Christening of a brother
Source: Familysearch
Marriage
Citation details: Bind II, p. 331
Occupation
Kammerherre og Amtmand i Tønder
1772
Death of a father
Birth of a son
Source: Familysearch
Christening of a son
Source: Familysearch
Birth of a daughter
Source: Familysearch
Christening of a daughter
Source: Familysearch
Death
1789 (aged 49 years)
Citation details: Bind II, p. 330
Reference number
963
Last change
Family with parents
father
mother
Marriage Marriage
elder sister
17341797
Birth: July 16, 1734 29 25 Kiel, Schleswig-Holstein, Germany
Death: January 12, 1797
3 years
elder sister
17371802
Birth: March 2, 1737 31 28 Kiel, Schleswig-Holstein, Germany
Death: May 6, 1802
2 years
himself
17391789
Birth: February 10, 1739 33 30 Kiel, Schleswig-Holstein, Germany
Death: 1789
6 years
younger brother
17451792
Birth: May 14, 1745 39 36 Kiel, Schleswig-Holstein, Germany
Death: November 9, 1792
15 months
younger brother
17461813
Birth: August 8, 1746 41 37 Kiel, Slesvig-Holstein, Germany
Death: November 26, 1813
Family with Helene Magdalene Storm
himself
17391789
Birth: February 10, 1739 33 30 Kiel, Schleswig-Holstein, Germany
Death: 1789
wife
Marriage Marriage1772
10 years
son
17811846
Birth: August 15, 1781 42 Tønder, Tønder, Denmark
Death: November 25, 1846København, København, Denmark
17 months
daughter
1783
Birth: January 15, 1783 43
Birth
Citation details: Bind II, p. 330
Source: Familysearch
Marriage
Citation details: Bind II, p. 331
Name
Citation details: Bind II, p. 330
Death
Citation details: Bind II, p. 330
Note
Citation details: Bind II, p. 331
Note

Bielke, Henrik Christoffer Frederik, 1739-89, Hofmarskal og Amtmand.
Han var Søn af Oberst og Hofmester i Glücksborg Christian Henrik
Christoffer Frederik B. og Anne Emerencia Vilhelmine f. Ahlefeldt og blev født 10. Febr. 1739. Han
blev 1757 Fændrik ved Livregiment Dragoner, 1757
Hofjunker, 1760 Kammerjunker hos Dronning Juliane
Marie, 1761 afskediget som Fændrik, blev i Jan. 1771
Marskal hos Arveprins Frederik og i April s. A.
Hofmarskal og kort efter Katastrofen
17. Jan. 1772 Brandts Efterfølger som Directeur des
spectacles. Han optraadte strax temmelig haardt mod
Kapelmester Sarti, som havde den danske Skueplads
i Entreprise, og da Skuespillerne forestillede B.,
at han paa højere Steder burde virke til Theatrets
Fremme, lykkedes det ham ogsaa ved sin Fasthed at
udrette ikke saa lidet for det danske Nationaltheater,
især da Dronning Juliane Marie meget yndede den danske
Komedie. B. blev Medlem af den Kommission, der i Maj
1772 blev nedsat til at tage Theaterforholdene under
Overvejelse. Den første Frugt af dens Virksomhed var,
at Sarti blev bevæget til at opgive Entreprisen
af Theatret, og at der blev sat en Stopper for
Scenens Nedværdigelse ved ekvilibristiske Kunster,
som Køller-Banner i øvrigt protegerede, væsentlig
af Hensyn til Kongens Aandssløvhed. B. modvirkede
med Fasthed Arveprins Frederiks uheldige Protektion
af maadelige og uværdige Skuespillere og Dansere,
hvorimod det ikke lykkedes ham at besejre Arveprinsens
Modstand mod nogle fornuftige Forandringer i
det alt for stive Ceremoniel i Theatret under
Kongefamiliens Tilstedeværelse der. I Avg. udtraadte
B. af Kommissionen, hvori han ikke havde været
godt set af Arveprinsen, og hvori han stadig havde
haft Stridigheder med Køller-Banner. Han blev 1772
Kammerherre og Amtmand i Tønder og 1777 Ridder af
Danebrog. Han døde 30. Jan. 1789. I Aaret 1772 havde
han ægtet Helene Magdalene Storm, der døde 1808.

Citation details: Bind II, p. 331