Jørgen Bjelke, 16211697 (aged 75 years)

Name
Jørgen /Bjelke/
Citation details: Bind III, p. 315
Birth June 2, 1621 41
Citation details: Bind III, p. 315
MarriageMagdalena Sybilla GersdorffView this family

Citation details: Bind III, p. 315
Occupation
Statholder

Citation details: Bind III, p. 315
Occupation
Overkommandant

Citation details: Bind III, p. 315
Occupation
Amtmand

Citation details: Bind III, p. 315
Birth of a sisterMaren Jensdatter Bielke
March 9, 1624 (aged 2 years)

Death of a sisterMaren Jensdatter Bielke
November 2, 1652 (aged 31 years)

Death of a motherSophie Brockenhuus
1656 (aged 34 years)

Citation details: Bind II, p. 333
Death of a fatherJens Bjelke
November 7, 1659 (aged 38 years)
Citation details: Bind II, p. 336
Death of a brotherÅge Bjelke
1670 (aged 48 years)

Death of a brotherHenrik Bielke
1683 (aged 61 years)

Note: Y
Death of a brotherOve Bjelke
1687 (aged 65 years)
Death February 17, 1697 (aged 75 years)

Citation details: Bind III, p. 315
Reference number
961

Last change October 9, 2006

Family with parents
father
15801659
Birth: February 2, 1580 28Austråt, Ørland, Sør-Trondelag, Norway
Death: November 7, 1659Gården Sande, Tune, Østfold, Norway
mother
Marriage Marriage1610
3 years
elder brother
16121687
Birth: 1612 31Tingvoll, Norway
Death: 1687Ørland, Sør-Trondelag, Norway
3 years
elder brother
2 years
elder brother
6 years
himself
16211697
Birth: June 2, 1621 41Elingaard, Norway
Death: February 17, 1697
3 years
younger sister
Family with Magdalena Sybilla Gersdorff
himself
16211697
Birth: June 2, 1621 41Elingaard, Norway
Death: February 17, 1697
wife
Marriage Marriage
BirthSalomons Konversationsleksikon
Citation details: Bind III, p. 315
MarriageSalomons Konversationsleksikon
Citation details: Bind III, p. 315
OccupationSalomons Konversationsleksikon
Citation details: Bind III, p. 315
OccupationSalomons Konversationsleksikon
Citation details: Bind III, p. 315
OccupationSalomons Konversationsleksikon
Citation details: Bind III, p. 315
NameSalomons Konversationsleksikon
Citation details: Bind III, p. 315
DeathSalomons Konversationsleksikon
Citation details: Bind III, p. 315
NoteSalomons Konversationsleksikon
Citation details: Bind III, p. 315
Note

"Bjelke, Jørgen, til Hovinsholm og
Truds-holm, foreg's Søn, f. 2. Juni 1621 paa Elmgaard,
d. 17. Febr 1697. B. var i sin Ungdom i f r.
Krigstjeneste, men vendte 1644 tilbage til
Fædrelandet og deltog som Kaptajn i
Hanni-balsfejden. Senere var han i kejserlig Tjeneste,
kom hjem i Christian IV's sidste Levedage og
blev efter at være benyttet i forsk, diplomatiske l
Hverv Lensherre i Norge. Idde og Marker's
Len, som han 1648 fik, ombyttede han 1654 med
Agdesiden og dette igen 1657 med Bratsberg.
Dog synes han i den første Del af denne Tid
for det meste at have opholdt sig i Kbhvn. Da
Krigen med Sverige udbrød 1657, overtog han
som Generalkrigskommissarius Befaling over de
nordenfjeldske Tropper og erobrede Jemtland
og Herjedalen. Da en sv. Hær brød ind i
Bohuslen, ilede han det søndenfjeldske til
Undsætning med 2000 Mand og vilde herved have
nødt den sv. Hær til Tilbagetog. Efter Bos- j
kildefreden begav han sig til Danmark, hvor j
han forestillede Frederik III den Fare, hvori
Norge befandt sig. Da det ikke lykkedes ham
at gøre dette indlysende for Kongen, vendte
han tilbage til Norge, hvor han paa egen
Haand sammen med Statholder Nils Trolle traf
de Anstalter, han ansaa nødvendige i
Anledning af det forventede Fredsbrud. Da Krigen
Aug. 1658 udbrød paa ny, havde han straks sin
Operationsplan færdig, der gik ud paa
Tilbageerobringen af Trondhjems Len. Selv førte han
Overbetalingen i Kampen om Halden, hvor
Harald Stake nødtes til Tilbagetog, og ved det
Indfald, som Oktbr 1659 foi*etoges ind i
Bohuslen. I det hele tilskrev B. sig selv Æren for,
at han ved de af ham trufne
Forsvarsforanstaltninger havde reddet Norge for
Kongehuset. Efter Krigen og Statsforandringen 1660
fik B. fl. af Bigets højeste Værdigheder; men
som en af Kronens store Kreditorer var han
ikke altid velset af Kongehuset, ligesom hanmistænktes for at være Korfits Ulfeld's
Medvider. Dette hindrede dog ikke, at han blev
benyttet i forsk. Beform-Kommissioner. Sin
højeste Indflydelse naaede han under
Griffen-feld's Styrelse; ved dennes Fald ramtes han
af Kongens Unaade. Denne var dog for hans
eget Vedk. forbigaaende, hvorimod hans
Hustru, Magdalena Sybilla Gersdorff, der havde
været Griffenfeld's fortrolige Veninde, forvistes
fra Kbhvn. Efterhaanden mistede han sine
forsk, høje Stillinger som Statholder paa
Sjælland og Overkommandant i Kbhvn og havde
til sidst alene Amtmandskabet over Kalundborg
tilbage. B., der engang havde været en meget
rig Mand, forarmedes ved sine Laan til Kronen
og døde i nærmest trængende Kaar. (L i 11.:
»J. B.'s Selvbiografi«, udg. af J. A. Fridericia
[Kbhvn 1890])."