Christian Frederik Christian Bielke, 16701709 (aged 39 years)

Name
Christian Frederik Christian /Bielke/
Name
Christian Frederik Henriksen /Bielke/
Birth May 8, 1670 55 40
Death of a motherEdel Christoffersdatter Ulfeldt
January 10, 1676 (aged 5 years)
Death of a fatherHenrik Bielke
1683 (aged 12 years)

Note: Y
Death of a sisterMaren Sophie Bielke
February 1, 1686 (aged 15 years)
Source: Familysearch
MarriageAnna Christine von KnuthView this family
June 23, 1697 (aged 27 years)
Birth of a daughterCharlotte Louis Christiansdatter Bielke
March 21, 1698 (aged 27 years)

Source: Familysearch
Birth of a daughterEdele Christiansdatter Bielke
October 25, 1701 (aged 31 years)

Source: Familysearch
Death of a sisterSofia Amalia Bielke
June 16, 1703 (aged 33 years)
Source: Familysearch
Death of a brotherChristopher Bielke
August 13, 1704 (aged 34 years)
Birth of a sonChristian Henrik Christoffer Frederik Bielke
July 14, 1705 (aged 35 years)

Source: Familysearch
Death of a daughterCharlotte Louis Christiansdatter Bielke
1709 (0 after death)

Source: Familysearch
Death September 14, 1709 (aged 39 years)
Burial after September 14, 1709 (0 days after death)
Citation details: Bind II, p. 325
Reference number
951

Last change October 14, 2007

Family with parents
father
mother
Marriage MarriageDecember 20, 1649København, København, Denmark
13 months
elder sister
16501703
Birth: 1650 34 19Austråt, Ørland, Sør-Trondelag, Norway
Death: June 16, 1703Tyregod, Vejle, Denmark
5 years
elder brother
16541704
Birth: 1654 38 23
Death: August 13, 1704Höchstädt, Bayern, Germany
3 years
elder sister
16571686
Birth: January 8, 1657 41 26
Death: February 1, 1686København, København, Denmark
6 years
elder sister
16621734
Birth: August 1662 47 32Austråt, Ørland, Sør-Trondelag, Norway
Death: December 11, 1734Næstved, Præstø, Denmark
8 years
himself
16701709
Birth: May 8, 1670 55 40København, Denmark
Death: September 14, 1709Quaregnon
Family with Anna Christine von Knuth
himself
16701709
Birth: May 8, 1670 55 40København, Denmark
Death: September 14, 1709Quaregnon
wife
Marriage MarriageJune 23, 1697København, København, Denmark
9 months
daughter
4 years
daughter
4 years
son
Frederik Walter + Anna Christine von Knuth
partner’s partner
wife
Marriage Marriage1714
Note

"Bielke, Christian Frederik Christian, 1670-1709, Officer,
var en Søn af ndfr. nævnte Admiral Henrik B. og blev født 8. Maj 1670. 1688 stod han som Fændrik i Garden til Fods og
deltog som Sekondlieutenant i Kampagnen i Irland Aaret
efter. Efter at have gjort Tjeneste ved forskjellige
Afdelinger rejste han 1694 til Frankrig og blev ansat
som Kapitajn og Kompagnichef ved Christian Gyldenløves
Regiment, Royal danois. Han deltog som saadan i Slaget
ved Neerwinden og blev saaret i Foden i Spidsen for
sit Kompagni. Ved sin Hjemkomst blev han Major ved
kurlandske Regiment i Oldenberg og kort efter Chef for
dettes ene Bataillon, men vendte 1695 atter tilbage
til Krigsskuepladsen i Flandern og deltog som Volontær
-- denne Gang paa de allieredes Side -- i Namurs
Belejring. 1696 blev han Oberstlieutenant og ved sin
Hjemkomst Aaret efter ansat som Kompagnichef ved Prins
Christians Regiment og 23. Juni s. A. gift med Anne
Christine Knuth (f. 1678), en Datter af Gehejmeraad
Eggert Christopher K. og Søster Lerche. 1701 blev han
Oberst og Chef for fynske nationale Infanteriregiment
i den af Frederik IV oprettede Landmilits og 1706
Chef for Kronprinsens Regiment. Allerede 1708 blev
han udnævnt til Brigader og Chef for 2. Bataillon
af Prins Carls Regiment, samtidig med at han fik
Ordre til at begive sig til de danske Hjælpetropper i
Flandern. Før sin Afrejse solgte han sit Fædrenegods
Næsbyholm til Kongen, der ogsaa senere kjøbte
hans andet Gods Bavelse for at oprette Grevskabet
Frederiksholm til Grevinde Schindel. B. tog nu
en ærefuld Del i Krigen og udmærkede sig særlig
i Slaget ved Oudenarde, Belejringen af Tournay og
Slaget ved Malplaquet, men i sidstnævnte Slag fik han
sit Banesaar og døde 4 Dage efter, 14. Sept. 1709,
i Quaregnon. Hans Lig blev ført til Danmark og
begravet i Næsby Kirke paa Sjælland. Det fortælles,
at det var den 14. Bataille, som B. deltog i, og
han berømmes lige saa meget for sin Ædelmodighed og
brave Karakter som for sin Tapperhed. Han og hans
ndfr. nævnte Broder, Christoffer B., lade til at
have været meget danske i Sind, og deres efterladte
Breve vidne om megen Dannelse og Færdighed i Brugen
af det danske Sprog. Hans Enke giftede sig igjen
1714 med Gehejmeraad Frederik Walter, efter hvem
hun atter blev Enke 1718. Hun døde 10. Dec. 1723."