Christopher Bielke, 16541704 (aged 50 years)

Birth 1654 38 23

Death of a paternal grandmotherSophie Brockenhuus
1656 (aged 2 years)

Citation details: Bind II, p. 333
Birth of a sisterMaren Sophie Bielke
January 8, 1657 (aged 3 years)

Death of a paternal grandfatherJens Bjelke
November 7, 1659 (aged 5 years)
Citation details: Bind II, p. 336
Birth of a sisterBeate Margrethe Bielke
August 1662 (aged 8 years)
Source: Familysearch
Birth of a brotherChristian Frederik Christian Bielke
May 8, 1670 (aged 16 years)
Death of a motherEdel Christoffersdatter Ulfeldt
January 10, 1676 (aged 22 years)
Death of a fatherHenrik Bielke
1683 (aged 29 years)

Note: Y
MarriageLouise Charlotte von AldenburgView this family
December 26, 1684 (aged 30 years)

Birth of a sonFrederik Christoffersen Bielke
about 1685 (aged 31 years)
Source: Familysearch
Event-Misc 1686 (aged 32 years)

Note: Sold Østråt / Austrått
Death of a sisterMaren Sophie Bielke
February 1, 1686 (aged 32 years)
Source: Familysearch
Death of a sisterSofia Amalia Bielke
June 16, 1703 (aged 49 years)
Source: Familysearch
Death August 13, 1704 (aged 50 years)
Reference number
947

Last change October 7, 2006

Family with parents
father
mother
Marriage MarriageDecember 20, 1649København, København, Denmark
13 months
elder sister
16501703
Birth: 1650 34 19Austråt, Ørland, Sør-Trondelag, Norway
Death: June 16, 1703Tyregod, Vejle, Denmark
5 years
himself
16541704
Birth: 1654 38 23
Death: August 13, 1704Höchstädt, Bayern, Germany
3 years
younger sister
16571686
Birth: January 8, 1657 41 26
Death: February 1, 1686København, København, Denmark
6 years
younger sister
16621734
Birth: August 1662 47 32Austråt, Ørland, Sør-Trondelag, Norway
Death: December 11, 1734Næstved, Præstø, Denmark
8 years
younger brother
16701709
Birth: May 8, 1670 55 40København, Denmark
Death: September 14, 1709Quaregnon
Family with Louise Charlotte von Aldenburg
himself
16541704
Birth: 1654 38 23
Death: August 13, 1704Höchstädt, Bayern, Germany
wife
Marriage MarriageDecember 26, 1684
1 year
son
16851731
Birth: about 1685 31 20Austråt, Ørland, Sør-Trondelag, Norway
Death: February 23, 1731
Event-Misc

Sold Østråt / Austrått

Note

"Bielke, Christoffer, 1654-1704, Officer, en Broder til den foregaaende. Han kom ganske ung ind i Garden som Kornet og blev 1679 Ritmester ved sjællandske nationale Rytterregiment. Aaret efter blev han Kavaller hos den nyfødte Prins Carl. 1683 blev han Generaladjudant hos Feltmarskal Roy de Rochefoucauld, der var kommanderende General i dansk Tjeneste over Hæren i Holsten under Stridighederne med Holsten-Gottorp 1683-84, og allerede 1684 blev den unge Mand Oberst i Rytteriet. Kort efter, 26. Dec. s. A., blev han gift med Louise Charlotte af Aldenburg (f. 3. Febr. 1664), en Datter af Grev Anton af Aldenburg (s. I, 174 ff.) og Augusta v. Wittgenstein; han kom derved i Slægt med den mægtige Ulr. Fr. Gyldenløve og blev endnu mere vel set ved Hoffet, end han allerede tidligere var. Det undrer da heller ikke, at han 1685 blev Hauptmann i Drabantgarden, og da dette Korps Aaret efter blev samlet til et Kompagni, blev han Chef for dette. Fra 1690-93 var han tillige Chef for 2. søndenfjældske Regiment i Norge, men han har næppe opholdt sig meget ved dette, da han i disse Aar færdedes i Udlandet. I 1691 var han i Paris som en Slags personel Adjudant hos den unge Christian Gyldenløve, Kongens uægte Søn, der foreløbig som Volontær skulde indtræde i den franske Hær. B. var fortrinlig skikket til at være Mentor for den unge Kongesøn; han var ikke blot en tapper Soldat, men han var ogsaa en efter den Tids Forhold særdeles kyndig og dannet Officer. Efter at være forestillet for Ludvig XIV rejste han til Flandern og fulgte med Gyldenløve Aarets Kampagne. I Nov. begav han sig til Sachsen for at overbringe Kurfyrst Frederik August Kongens Lykønskning i Anledning af Tronskiftet. I Foraaret 1692 ledsagede han atter Gyldenløve til Flandern og overværede med ham og mange andre danske Officerer Namurs Belejring. Hans Dygtighed og hans udprægede Sympathi for Frankrig skaffede ham mange Venner i den franske Hær, hvor man gjentagne Gange søgte at formaa ham til at tage fast Tjeneste. Han afslog imidlertid alle Tilbud, da han nærede et ikke ugrundet Haab om, at man ogsaa hjemme vilde vide at paaskjønne hans Fortjenester. Efter Namurs Erobring ledsagede han Hovedhæren og kæmpede ved Stenkerque med saa stor Berømmelse, at han fremhævedes i Marskallen af Luxembourgs Rapport. Kort efter Slaget forlod han Hæren for at bringe Ludvig XIV Kongens Lykønskning i Anledning af Namurs Indtagelse. Han blev modtaget ved Hoffet med stor Udmærkelse, Kongen skjænkede ham en kostbar Gulddaase og ledsagede Gaven med smigrende Ord.

Ved sin Hjemkomst indløste Kongen sit Løfte til ham og udnævnte ham til Chef for Prins Christians Regiment, i det han samtidig fik Tilladelse til foreløbig at forblive som Chef for Drabantgarden. 1699 blev han Brigader og afgik 1701 til Hæren i Flandern med den ene Bataillon af sin Afdeling, der fra 1695 kaldes Prins Carls Regiment. Han deltog i Krigen i Flandern de følgende Aar paa en hæderfuld Maade og faldt i Slaget ved Hochstedt 13. Avg. 1704, netop som hans Udnævnelse til Generalmajor stod for Døren. Hans Enke blev gift anden Gang med den holsten-gottorpske Generallieutenant og Gehejmeraad Gerhard v. d. Nath og døde 12. Maj 1730."