Edvard Diderik Ehlers, 18121893 (aged 80 years)

Birth October 19, 1812 28 24
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
Birth of a sisterJacobine Henriette Ehlers
February 10, 1815 (aged 2 years)

Birth of a brotherJens Lauritz Georg Ehlers
April 6, 1817 (aged 4 years)

Birth of a sisterHedevig Jensine Ehlers
December 11, 1821 (aged 9 years)

Birth of a brotherAlbert Mathias Conrad Ehlers
March 13, 1826 (aged 13 years)

MarriageCharlotte Henriette HvidtView this family
June 3, 1846 (aged 33 years)

Occupation
Fabrikskontrollør
between 1840 and 1846 (aged 33 years)
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
Birth of a daughterAnna Charlotte Therese Ehlers
May 10, 1847 (aged 34 years)

Death of a wifeCharlotte Henriette Hvidt
June 8, 1847 (aged 34 years)

Death of a daughterAnna Charlotte Therese Ehlers
March 4, 1856 (aged 43 years)

Death of a motherAnna Kruse
August 7, 1856 (aged 43 years)

Death of a fatherHedde Jansen Ehlers
January 30, 1859 (aged 46 years)

MarriageAgnes Bergitte ArctanderView this family
October 24, 1861 (aged 49 years)

Occupation
Teknikborgmester (4. magistrat)
between 1858 and 1885 (aged 72 years)
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
Death of a sisterJacobine Henriette Ehlers
March 11, 1863 (aged 50 years)

Birth of a sonEdvard Lauritz Ehlers
March 26, 1863 (aged 50 years)
Citation details: 2. udgave, bind VI, p. 770
Christening of a sonEdvard Lauritz Ehlers
May 14, 1863 (aged 50 years)
Source: Kirkebog
Citation details: AO 163 (Bogholder Isberg måske = Svend Vilhelm Isberg (f. ca. 1821), kontorist i 1850 og grosserer i 1885: kbhv, København (Staden), Nørre Farimagsgade (Ulige numre), Kjøbenhavn Nørrevold Kvarter, Nørrefarimagsgade 25,matr.277 1.Sal, 3, FT-1885, D2464 Svend Vilhelm Isberg64 UgiftHusfaderGrossererKjøbenhavn Ingribritta Katrine Isberg66 UgiftSøsterKjøbenhavn Jannie Wooldridge31 UgiftGjæstHungerford,England Marie Hansen33 UgiftKokkepigeKokkepigeTersløse Tersløse Sogn,Holbæk Amt Ane Marie Hansen39 UgiftHusjomfruHusjomfruKirke Stillinge Sogn,Sorø Amt Niels Hansen23 UgiftTjenerTjenerVejlø Sogn,Præstø Amt)
Note: (Faddere: ?? Linnemann, Etatsraad Ehlers, Frøken L. Gau??, Etatasraad Linnemann, Bogholder ?sberg, ?…

(Faddere: ?? Linnemann, Etatsraad Ehlers, Frøken L. Gau??, Etatasraad Linnemann, Bogholder ?sberg, ???? L. N. Haidl (??) )

Birth of a daughterAnna Charlotte Ehlers
January 27, 1865 (aged 52 years)

Christening of a daughterAnna Charlotte Ehlers
April 17, 1865 (aged 52 years)
Source: Kirkebog
Citation details: AO 237
Note: (Faddere: Fru Nanna Lüders, Frøken Elisabeth Gammeltoft, ??????, Lieutenant i Søetaten Christiansen)
Birth of a sonSvend Waldemar Ehlers
August 3, 1866 (aged 53 years)

Residence September 1866 (aged 53 years)
Source: Kirkebog
Citation details: v. Svend Waldemar Ehlers dåb
Christening of a sonSvend Waldemar Ehlers
September 23, 1866 (aged 53 years)
Source: Familysearch
Note: (Faddere: Fru Bonnesen, Frøken ?. Isberg, Tobaksfabrikant N. F. Bonnesen, Lieutenant og Havnebygmest…

(Faddere: Fru Bonnesen, Frøken ?. Isberg, Tobaksfabrikant N. F. Bonnesen, Lieutenant og Havnebygmester Lüders)

Birth of a daughterTherese Agnete Ehlers
July 30, 1868 (aged 55 years)
Source: Kirkebog
Citation details: AO 325
Residence December 1868 (aged 56 years)
Source: Kirkebog
Citation details: v. Therese Agnete Ehlers dåb
Christening of a daughterTherese Agnete Ehlers
December 6, 1868 (aged 56 years)
Source: Kirkebog
Citation details: AO 325
Note: (Faddere: Frue K. H. Christiansen, Frøken H. Gaa???, ??? E. J. Hvidt, ???? U. Gamel?)
Birth of a sonJonas Nicolaj Colin Ehlers
January 4, 1871 (aged 58 years)

Christening of a sonJonas Nicolaj Colin Ehlers
March 14, 1871 (aged 58 years)
Source: Familysearch
Death of a sisterAnna Margrethe Sophie Ehlers
August 16, 1875 (aged 62 years)

Death of a brotherAlbert Mathias Conrad Ehlers
August 15, 1879 (aged 66 years)
Cause: Brights Sygdom
Source: Kirkebog
Citation details: Holbæk, 1834-1892D, opslag 69
Quality of data: primary evidence
Death March 27, 1893 (aged 80 years)

Reference number
918

Last change January 12, 2008

Family with parents
father
mother
Marriage MarriageJuly 29, 1808
3 months
elder sister
18081875
Birth: November 4, 1808 24 20
Death: August 16, 1875
2 years
elder brother
18101812
Birth: December 1, 1810 26 22
Death: May 20, 1812
23 months
himself
EdvardDiderikEhlers.gif
18121893
Birth: October 19, 1812 28 24Roskilde, Roskilde, Denmark
Death: March 27, 1893
2 years
younger sister
18151863
Birth: February 10, 1815 30 26
Death: March 11, 1863
2 years
younger brother
18171893
Birth: April 6, 1817 33 28
Death: April 24, 1893
5 years
younger sister
18211905
Birth: December 11, 1821 37 33
Death: December 8, 1905
4 years
younger brother
Family with Charlotte Henriette Hvidt
himself
EdvardDiderikEhlers.gif
18121893
Birth: October 19, 1812 28 24Roskilde, Roskilde, Denmark
Death: March 27, 1893
wife
Marriage MarriageJune 3, 1846
11 months
daughter
Family with Agnes Bergitte Arctander
himself
EdvardDiderikEhlers.gif
18121893
Birth: October 19, 1812 28 24Roskilde, Roskilde, Denmark
Death: March 27, 1893
wife
Marriage MarriageOctober 24, 1861
17 months
son
EdvardLauritsEhlers.gif
18631937
Birth: March 26, 1863 50 30København, Denmark
Death: 1937
22 months
daughter
1865
Birth: January 27, 1865 52 32
18 months
son
1866
Birth: August 3, 1866 53 34
2 years
daughter
18681933
Birth: July 30, 1868 55 36Holmens, København, Denmark
Death: June 24, 1933
3 years
son
1871
Birth: January 4, 1871 58 38
BirthOve Gjerlofsen Nettelhorst's efterslægt, Record Type: Manuskript
BirthSalomons Konversationsleksikon
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
MarriageOve Gjerlofsen Nettelhorst's efterslægt, Record Type: Manuskript
OccupationSalomons Konversationsleksikon
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
MarriageOve Gjerlofsen Nettelhorst's efterslægt, Record Type: Manuskript
OccupationSalomons Konversationsleksikon
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
ResidenceKirkebog
Citation details: v. Svend Waldemar Ehlers dåb
ResidenceKirkebog
Citation details: v. Therese Agnete Ehlers dåb
NameOve Gjerlofsen Nettelhorst's efterslægt, Record Type: Manuskript
DeathOve Gjerlofsen Nettelhorst's efterslægt, Record Type: Manuskript
NoteDansk Biografisk Lexicon
Citation details: p. 445-446
Note

"Ehlers, Eduard Diderik, 1812-93, Polytekniker. Han er født 19. Okt. 1812 i Roskilde, hvor hans Fader, Hedde Jantzen E., var Malermester; Moderen var Anna f. Kruse. Efter at være bleven Student 1830 tog han 1835 polyteknisk Examen i anvendt Naturvidenskab og blev endnu samme Aar Fuldmægtig ved Mønten i Kjøbenhavn. Allerede den Gang havde han deltaget i det praktiske Liv, bl. a. ved i 1834 at have været Sekretær ved den Industriudstilling, som i det nævnte Aar afholdtes paa Charlottenborg, og i 1836 indtog han den samme Stilling ved dette Aars Industriudstilling. Fra 1837-39 foretog han med Understøttelse af Universitetet og den Reiersenske Fond en Udenlandsrejse og blev efter sin Hjemkomst 1840 Fabrikkontrollør i Altona, i hvilken Stilling han forblev til 1846, i det han samtidig af Regeringen blev benyttet til Indhentning af forskjellige Oplysninger i Udlandet og fra 1843 var Medlem af Administrationen for Frederiksværks Fabrik og Gods. 1846 blev han med Titelen Justitsraad Kommitteret i General-Toldkammeret og Kommercekollegiet, indtil det ophævedes i 1848. Fra 1849-58 var han Enebestyrer af Frederiksværk. 1851 konstitueredes han som Fabrikdirektør under Indenrigsministeriet og førte som saadan Tilsyn med Bestyrelsen af den kgl. Porcellænsfabrik. Samtidig var han ogsaa virksom paa anden Maade. I Aaret 1851-52 var han saaledes Formand for Industriforeningen i Kjøbenhavn samt Formand for den 1852 i en særlig Bygning paa Christiansborg Slots Ridebane afholdte Industriudstilling, han forestod væsentlig Danmarks Deltagelse i Verdensudstillingen i Paris 1855, og han var Formand for den store Kommission, som gjorde Forslag til den forandrede Toldlov af 1863. Den tekniske Erfaring, han saaledes i en Række skiftende Stillinger havde høstet, kom endelig Kjøbenhavns Kommune til gode, i det han efter den ved Loven af 1857 indførte nye Ordning af Bestyrelsen af Byens Anliggender i Febr. 1858 blev teknisk Borgmester i den, en Stilling, han bevarede til 1885 eller i 27 Aar, og det i en Tid, der er et vigtigt Vendepunkt i Byens Udvikling.

Da E. tiltraadte som Borgmester, var Kjøbenhavn en endnu kun mindre By med o. 150000 Indbyggere, d. v. s. kun halv saa stor som nu. Skjønt Portene vare begyndte at falde (Nørreport nedreves 1856), var Byen endnu helt omgiven af Volde og Grave, Gas var lige bleven indført (den tændtes første Gang 4. Dec. 1857), og Vandværket, hvorpaa der havde været arbejdet i nogle Aar, var endnu ikke traadt i Virksomhed. Der var herefter meget at udrette, særlig under de vældig voxende Befolkningsforhold, som toge deres Begyndelse navnlig efter den ulykkelige Krig i 1864. Mærkes kan det saaledes, at Byens nu saa store Kloaksystem blev paabegyndt i 1859, at Gammelholm blev indtagen til Bebyggelse (den første Grund solgtes her i 1861), at den første kjøbenhavnske Sporvej aabnedes i 1863, at Udførelsen af en ny Havneplan paabegyndtes 1865, at Fæstningsterrænet efter Lov af 1867 i 1869 overdroges Kjøbenhavns Kommune til Bebyggelse, at den ombyggede Knippelsbro aabnedes i 1869 osv. Kjøbenhavn udviklede sig efterhaanden til en Verdensby, og dets tekniske Borgmester, der samtidig var Formand for Bygningskommissionen og i de senere Aar ogsaa Medlem af Havneraadet, havde Hænderne fulde, men i ingen Henseende blev E. overvældet. I det han stadig forstod at følge endog godt med, holdt han klogt igjen over for al for ivrig Fremadstræben, og selv den stærkeste Presseagitation rokkede ham i saa Henseende ikke. Kjøbenhavn har sikkert været godt tjent med hans sindige Styrelse af dets tekniske Anliggender, selv om det muligvis maa siges, at den, hvor det gjaldt blotte Skjønhedshensyn, har været for nøgtern. Efter i 1872 at have været Kommissær for Bedømmelsen ved den nordiske Udstilling i Kjøbenhavn udnævntes han til Konferensraad (Etatsraad var han bleven i 1852), 1882 fik han Kommandørkorset af 2. Grad, 1885 dets 1. Grad. Efter 1885 privatiserer han i Kjøbenhavn. 3. Juni 1846 ægtede han Charlotte Henriette Hvidt (f. 20. Sept. 1813 d. 8. Juni 1847), Datter af Etatsraad L. N. H., og 24. Okt. 1861 indgik han 2. Ægteskab med Agnes Birgitte Arctander (f. 29. Maj 1832), Datter af Præsten Th. M. A. A. -- d. 27. Marts 1893. "

Media object
Note: Edvard Diderik Ehlers (1812-1893); Kilde: http://runeberg.org/salmonsen/2/6/0812.html