Erik Nielsen Saltensee, 1379

Name
Erik Nielsen /Saltensee/
Birth of a granddaughter
about 1379 (0 after death)
Citation details: Bind XIV, p. 289
Event-Misc
Note: Type: relationship not specified
Death of a father
Note: Y
Death of a mother
Note: Y
Death
about 1379
Citation details: Bind XIV, p. 580-581
Reference number
609
Last change
July 25, 202016:16:50
Author of last change: thf1977
Family with parents
father
mother
himself
Family with UNKNOWN
himself
partner
daughter
Death
Citation details: Bind XIV, p. 580-581
Event-Misc

Type: relationship not specified

Note

'Saltensee, Erik Nielsen, --o.1379, til Hørningsholm (nu
Hørsholm), Søholm og Linde, kaldte sig selv kun E. N., men førte
i sit Vaaben en Murtinde, hvilken Slægt, uvist med hvilken Ret,
af Slægtebøgerne tillægges Navnet S. Hans Fader var Niels Eriksen
til Linde, Moderen hed vistnok Cathrine Timmesdatter til Søholm.
Han, der nævnes fra 1361, synes ved Kong Valdemar Atterdags
Død at have hørt til det Parti, der ønskede den meklenborgske ertug Albrecht (Henriksøn) til Konge, men da Hertugen snart
efter døde, har han sikkert sluttet sig til Kong Oluf, hvis
Haandfæstninger 1376-77 han har beseglet. Sidstnævnte Aar var han
Høvedsmand paa Skanderborg og blev med de andre jyske
Slotshøvedsmænd stævnet til at møde for den kejserlige Domstol, men
Aaret efter var han Høvedsmand paa Søborg. Snart efter, i alt
Fald før 22. Marts 1380, døde han efter at have stiftet et Vikarie
i Roskilde Domkirke og givet Sjælegaver andensteds. Han efterlod
en barnløs Enke, Ingeborg Pedersdatter Grubbe, der siden ægtede
Hr. Johan Olufsen Bjørn (II, 363)'

(Source: Danmarks Biografiske Lexicon, Bind XIV, p. 580-581)