Holger Gregersen Krognos, 1382

Name
Holger Gregersen /Krognos/
Marriage
Birth of a daughter
Citation details: Bind XIV, p. 289
Death of a wife
Death
Citation details: Bind IX, p. 524-525
Reference number
606
Last change
July 25, 202014:00:00
Author of last change: thf1977
Death
Citation details: Bind IX, p. 524-525
Note

'Krognos, Holger Gregersen, --1382,
hørte til en rig Adelsslægt i Skaane og ejede Vidskøfle. Allerede i Valdemar
Atterdags Tid opnaaede han Ridderværdigheden, og ved Kongens Død hørte
han til de mest fremragende Mænd i Skaane- han var blandt dem,
der tilraadede Jyderne at vælge Oluf til Konge, og nævnes baade
i denne Konges Haandfæstning og i den store Reces, der 1377 udgik fra Danehoffet i Nyborg. 1381 var han en
af Hovedmændene for at afslutte en Særfred mellem
Skaane og Kong Albrecht i Sverige, hvad der næppe
har været ganske efter Dronning Margrethes Hjærte. I
denne Traktat nævnes H. G. umiddelbart efter Skaanes
Gjældkjær, den mægtige Tuve Galen (V, 544); Aaret
efter blev denne imidlertid afsat, og Dronningens
Tropper indtoge hans Borg Tustropsø. Ved den Lejlighed
blev Hr. H. dræbt, og det er da ikke helt grebet
ud af Luften, naar adelige Slægtebogssagn lade ham
blive ombragt paa Dronningens Foranstaltning, «fordi
han var hende alt for mægtig»; en Udpyntning er det
derimod vel nok, naar det hedder, at H. G. myrdedes
af en Mand, som Margrethe lige forud havde adlet med
det underlige Navn Sankepil, og som hun 8 Dage efter
lod henrette. -- K. var gift med Karen Eriksdatter
Saltensee, Datter af Erik Nielsen S. (XIV, 580)'

(Source: Dansk Biografisk Lexicon, Binx IV, p. 524-525)