Henrik Bielke, 16151683 (aged 67 years)

Name
Henrik /Bielke/
Birth
Citation details: Bind II, p. 327
Birth of a brother
1616 (aged 0)
Birth of a brother
Citation details: Bind III, p. 315
Birth of a sister
Marriage
Birth of a daughter
Source: Familysearch
Death of a sister
Birth of a son
1654 (aged 38 years)
Death of a mother
1656 (aged 40 years)
Citation details: Bind II, p. 333
Birth of a daughter
Death of a father
Citation details: Bind II, p. 336
Birth of a daughter
Source: Familysearch
Death of a brother
1670 (aged 54 years)
Birth of a son
Death of a wife
Birth of a granddaughter
Source: Familysearch
Birth of a granddaughter
Source: Familysearch
Death
1683 (aged 67 years)
Note: Y
Reference number
599
Last change
Family with parents
father
15801659
Birth: February 2, 1580 28 Austråt, Ørland, Sør-Trondelag, Norway
Death: November 7, 1659Gården Sande, Tune, Østfold, Norway
mother
Marriage Marriage1610
3 years
elder brother
16121687
Birth: 1612 31 Tingvoll, Norway
Death: 1687Ørland, Sør-Trondelag, Norway
3 years
himself
2 years
younger brother
6 years
younger brother
16211697
Birth: June 2, 1621 41 Elingaard, Norway
Death: February 17, 1697
3 years
younger sister
Family with Edel Christoffersdatter Ulfeldt
himself
wife
Marriage MarriageDecember 20, 1649København, København, Denmark
13 months
daughter
16501703
Birth: 1650 34 19 Austråt, Ørland, Sør-Trondelag, Norway
Death: June 16, 1703Tyregod, Vejle, Denmark
5 years
son
16541704
Birth: 1654 38 23
Death: August 13, 1704Höchstädt, Bayern, Germany
3 years
daughter
16571686
Birth: January 8, 1657 41 26
Death: February 1, 1686København, København, Denmark
6 years
daughter
16621734
Birth: August 1662 47 32 Austråt, Ørland, Sør-Trondelag, Norway
Death: December 11, 1734Næstved, Præstø, Denmark
8 years
son
16701709
Birth: May 8, 1670 55 40 København, Denmark
Death: September 14, 1709Quaregnon, Hainaut, Belgium
Birth
Citation details: Bind II, p. 327
Marriage
Death
Note
Citation details: Bind III, p. 314
Death

Y

Note

'Henrik R, f. 1615, d. 1683 såsom amiral
och president i amiralitetskollegiet. Han förde
'Trefoldigheden', när Kristian IV på detta skepp
sårades i slaget å Kolbergerheide vid Femern
(1644), var en tid 'hirdstyrare' (landshöfding)
på Island, kämpade med ära mot svenskarna
1657 vid Falsterbo och 1658-59 under
Köpenhamns belägring samt understödde hofpartiet
vid statshvälfningen 1660. B. hade en tid säte
i danska riksrådet (den ende norrman, som
innehaft en sådan plats). Två af hans söner
stupade i spanska successionskriget (1701-13) i
spetsen för danska hjelptrnpper, den ene vid
Höchstädt, den andre vid Malplaquet.'

(Source: Nordisk Familjebok (1878), Bind 2, p. 502)

Note

"Bielke, Henrik, dansk Rigsadmiral, Søn
af nedenn. J. A. B., f. 13. Jan. 1615, d. 16.
Marts 1683. Han studerede i sin Ungdom i
Udlandet, saaledes i Padua, hvor han blev
immatrikuleret 1633, men slog snart ind paa den
milit. Bane og traadte i Prins Frederik Henrik
af Oranien's Tjeneste. Ved Efterretningen om
Torstenson's Indfald vendte han dog hjem til
Danmark 1644 og gik til Norge som Oberst.
Han deltog med stor Berømmelse i Hannibal
Sehested's Kampe mod Svenskerne, førte 1645
Kommandoen paa Båhus i Lensmandens
Fraværelse og blev s. A. Hannibal Sehested's
Næstkommanderende. Efter Krigens Slutn. gik han
igen til Udlandet, først til Holland og siden
til den kejserlige Feltmarskal Melander, hvis
Hær han fulgte som Frivillig. 1648 vendte han
atter tilbage til Danmark, blev udnævnt til
Lensmand paa Island og slaaet til Ridder ved
Frederik III's Kroning. I den flg. Tid brugtes han
som Søofficer; 1653 kommanderede han en
Eskadre i Sundet, og 1657 udnævntes han til
Rigsviceadmiral og Medlem af Admiralitetet.
Han kæmpede heldig mod den sv. Flaade i
Krigsaarene 1657-60, saaledes ved Falsterbo
1657 og ved Rødsand 1659. B., der i Foraaret
1660 var blevet Rigsraad, skal have støttet
Kongen stærkt ved Forfatningsforandringen s.
A. Da den gamle Ove Gjedde døde i Decbr
1660, blev B. Præsident i Admiralitetet, næste
Aar Medlem af Statskollegiet og Højesteret og
Maj 1662 Rigsadmiral. Hans Stilling efter
Forfatningsforandringen var dog noget uklar;
tilsyneladende stod han i høj Gunst ved Hove,
1665 betegnede Rygtet ham endog som udset til
Premierminister, men samtidig stod han i et
meget venskabeligt Forhold til Korfits Ulfeld og
Leonora Kristine og holdt fast ved dem i
Ulykkens Dage; i sine Underhandlinger med
Bran-| denburg nævnede Korfits Ulfeld endog B. som
en af dem, der vilde gaa med til Kurfyrstens
Erhvervelse af den danske Krone. Dette
savnede dog sikkert al Grund og skadede heller
ikke B., der beholdt sin høje Stilling lige til
sin Død; dog fritoges han 1679 p. Gr. a. sin
Alder for stadig at møde i Admiralitetet. I den
Skaanske Krig havde B. ingen Kommando, men
ledede Administrationen hjemme. "

Citation details: Bind III, p. 314