Melchior Edvardsen Meyer, 1612

Name
Melchior Edvardsen /Meyer/
Marriage
Occupation
Præst i Aggersund
Birth of a son
Death
Reference number
536
Last change
Family with Margrethe Hansdatter
himself
wife
Marriage Marriage
daughter
son
Occupation
Note
Note

'Det første Navn vi møder i den forbavsende lange Anerække er MELCHIOR IFFERSEN - i Almindelighed kaldet Edvardsen, højærdig Provst i Aggersborg i Slutningen af det 16. Aarhundrede. Han levede i en lykkelig Tid, da Renæssancen bragte nyt Liv ind i

I 1584 lod Provst Iffersen sig representere, sammen med Herredets øvrige Præster, ved Chr. 4. Hyldning i Viborg. Han døde 1612, samme Aar som Tuxnernes Stamfar, og ligger begravet inde i Kirken, hvor Børnene satte ham en stor Mindesten, der nu er

Man 1æser:
'Herunder hviler nu salig med Ære Hrr Melchior Iffersøn, som før monne være Udi Aggersborgs Sogn Præst christelig han lefvit. Aar Tusind Sex Hundrede og Tolff han døde. Den tredie Septembris han skiltes fra Møde (Møje).
Gud giffe hannom Himerigs G1æde Derom vi af Hjertet Gud yille bede Och deris kære Børn.' (Source: Notes by Viggo Tuxen Meyer)