Jens Bing Dons, 17341802 (aged 68 years)

Name
Jens Bing /Dons/
Birth
Birth of a brother
Source: Familysearch
Birth of a brother
Source: Familysearch
Birth of a sister
Source: Familysearch
Birth of a brother
Source: Familysearch
Death of a maternal grandfather
Death of a paternal grandmother
Note: Y
Death of a father
Source: Familysearch
Death of a brother
about 1750 (aged 15 years)
Source: Familysearch
Death of a sister
about 1763 (aged 28 years)
Source: Familysearch
Death of a brother
Source: Familysearch
Death of a mother
Marriage
Death of a brother
Source: Familysearch
Death of a wife
Death
Citation details: Bind IV, p. 299
Reference number
521
Last change
Family with parents
father
mother
Marriage MarriageApril 10, 1726
2 years
elder brother
17281784
Birth: May 16, 1728 38 21 Trondheim, Sør-Trondelag, Norway
Death: March 6, 1784Huseby, Åksendalen, Norway
15 months
elder brother
17291750
Birth: August 16, 1729 40 22 Trondheim, Sør-Trondelag, Norway
Death: about 1750
19 months
elder sister
3 years
himself
17341802
Birth: January 3, 1734 44 27 Trondhjem, Sør-Trøndelag
Death: May 19, 1802Trondheim, Sør-Trondelag, Norway
15 months
younger brother
17351770
Birth: March 17, 1735 45 28 Trondheim, Sør-Trondelag, Norway
Death: February 19, 1770
19 months
younger brother
17361804
Birth: October 11, 1736 47 29 Trondheim, Sør-Trondelag, Norway
Death: April 21, 1804
20 months
younger sister
17381763
Birth: June 9, 1738 48 31 Trondheim, Sør-Trondelag, Norway
Death: about 1763
19 months
younger brother
17391824
Birth: December 16, 1739 50 33 Trondheim, Sør-Trondelag, Norway
Death: May 29, 1824
Family with Anna Maria Schiødt
himself
17341802
Birth: January 3, 1734 44 27 Trondhjem, Sør-Trøndelag
Death: May 19, 1802Trondheim, Sør-Trondelag, Norway
wife
Marriage MarriageOctober 26, 1781
Birth
Marriage
Source: Vestraat.net
Death
Citation details: Bind IV, p. 299
Note
Citation details: Bind IV, p. 299
Note

Dons, Jens Bing, 1734-1802, Retslærd,
er født 3. Jan. 1734 i Throndhjem, hvor Faderen, Kancelliraad Poul D., var Stadsfysikus og siden Borgmester og Lagmand; Moderen hed Anna
Lorentzdatter Holst. D. blev Student 1750, fik den juridiske Doktorgrad 1767 for en Afhandling «de jure retractus gentilitii» og blev s. A. Professor
i Lovkyndighed ved Kjøbenhavns Universitet. Strax efter blev han første Vicepræsident i det kgl. danske Landhusholdningsselskab og 1769
Medlem af Videnskabsselskabet i Throndhjem. Ved Universitetet begyndte han efter Kofod Anchers
Tilskyndelse selvstændige systematiske Forelæsninger over den danske Ret, der hidtil kun var blevet
foredraget i Forbindelse med den romerske Ret og som et Accessorium til denne; men hans akademiske
Virksomhed afsluttedes hurtig, i det han 1771 blev udnævnt til Deputeret i det danske Kancelli, fra
hvilken Stilling han dog blev afskediget med Pension 1773, en Modgang, der nedbøjede ham stærkt. 1777
blev han Etatsraad og 1778 Lagmand over Throndhjems Lagstol, 1797 udnævntes han til Justitiarius ved den
s. A. oprettede Stiftsoverret for Throndhjem, tog sin Afsked 1800 og døde i Throndhjem 19. Maj 1802. Han var gift med Anna Maria f. Schjøtt (d. 1797), Enke efter Kobbertoldforvalter m. m., Kammerraad Ole Pedersen
Wahl i Throndhjem. D. nød Anseelse hos Samtiden som en «lærd og fornuftig» Mand, og hans Bortgang fra
Universitetet beklagedes almindelig som et stort Tab for Videnskaben. Hans akademiske Forelæsninger over
den danske og norske Lov ere oversatte fra Latin og udgivne af C. D. H(edegaard) 1780-81 (4 Bind), men
denne Udgave er vistnok foranstaltet uden Forfatterens Medvirkning, i alt Fald er Indholdet temmelig ringe
baade i reel og sproglig Henseende. Et langt bedre Indtryk af D. som Videnskabsmand faar man af hans
gjennemsete og med Anmærkninger forsynede Udgave (1763) af Hesselbergs «Juridiske Kollegium» og af
hans egne talrige Disputatser.

Citation details: Bind IV, p. 299