Henrik Jørgen Huitfeldt til Elingaard og Sande, 16741751 (aged 76 years)

Birth September 9, 1674 49 25
Citation details: Dansk biografisk Lexikon / VIII. Bind. Holst - Juul / 158
Birth of a brotherHartvig Huitfeldt
August 12, 1677 (aged 2 years)

Death of a fatherTønne Huitfeldt til Throndstad
September 12, 1677 (aged 3 years)
Death of a maternal grandfatherBørge Holgersen Rosenkrantz til Ørup
July 16, 1679 (aged 4 years)
MarriageSophie PultzView this family
June 1, 1707 (aged 32 years)

Citation details: Dansk biografisk Lexikon / VIII. Bind. Holst - Juul / 159
Death of a half-brotherIvar Huitfeldt
1710 (aged 35 years)

Citation details: Dansk biografisk Lexikon / VIII. Bind. Holst - Juul / 159
Death of a wifeSophie Pultz
January 19, 1711 (aged 36 years)

Citation details: Dansk biografisk Lexikon / VIII. Bind. Holst - Juul / 159
Death of a motherSophie Amalie Børgesdatter Rosenkrantz
March 18, 1711 (aged 36 years)

MarriageBirgitta Christina KaasView this family
November 3, 1713 (aged 39 years)

Citation details: Dansk biografisk Lexikon / VIII. Bind. Holst - Juul / 151
Birth of a sonValentin Vilhelm Hartvig Huitfeldt
April 30, 1719 (aged 44 years)
Citation details: Dansk biografisk Lexikon / VIII. Bind. Holst - Juul / 169
Death of a brotherHartvig Huitfeldt
June 2, 1748 (aged 73 years)

Death May 16, 1751 (aged 76 years)
Reference number
3724

Last change February 26, 2008

Family with parents
father
mother
Marriage Marriage1671
4 years
himself
16741751
Birth: September 9, 1674 49 25Frederikssten
Death: May 16, 1751Elingaard
3 years
younger brother
Father’s family with Helle Margrethe Nold
father
step-mother
Marriage Marriage1662
4 years
half-brother
16651710
Birth: December 5, 1665 40Frederikssten
Death: 1710
Family with Birgitta Christina Kaas
himself
16741751
Birth: September 9, 1674 49 25Frederikssten
Death: May 16, 1751Elingaard
wife
16821761
Birth: October 2, 1682 32København, København, Denmark
Death: August 14, 1761
Marriage MarriageNovember 3, 1713
6 years
son
17191792
Birth: April 30, 1719 44 36Elingaard
Death: November 20, 1792Drammen, Norway
Family with Sophie Pultz
himself
16741751
Birth: September 9, 1674 49 25Frederikssten
Death: May 16, 1751Elingaard
wife
Marriage MarriageJune 1, 1707
BirthDansk Biografisk Lexicon
Citation details: Dansk biografisk Lexikon / VIII. Bind. Holst - Juul / 158
MarriageDansk Biografisk Lexicon
Citation details: Dansk biografisk Lexikon / VIII. Bind. Holst - Juul / 159
MarriageDansk Biografisk Lexicon
Citation details: Dansk biografisk Lexikon / VIII. Bind. Holst - Juul / 151
NameVarious websites
DeathVarious websites
NoteDansk Biografisk Lexicon
Citation details: Dansk biografisk Lexikon / VIII. Bind. Holst - Juul / 159
Note

"Huitfeldt, Henrik Jørgen, 1674-1751, Officer, ældre Helbroder til ovennævnte Hartvig H. (d. 1748), var født paa Frederikssten 9. Sept. 1674. 14 Aar gammel kom han i Tjenesten, 1691 blev han Fændrik ved smaalenske Regiment og tjente dernæst 6 Aar ved Royal Danois; ved Stormen paa Barcelona 1697 blev han haardt saaret. Efter Hjemkomsten blev han 1699 Lieutenant, 1703 Kapitajn, 1711 Major og 1713 karakt. Oberstlieutenant, alt ved smaalenske Regiment. Da Carl XII i Foraaret 1716 faldt ind i Norge, hørte dette til Besætningen af Frederiksstad. H., der her i det hele skal være optraadt meget energisk, fik 23. April s. A. Lejlighed til at udmærke sig ved Tilbageerobringen af Moss. Han kommanderede 500 Mand, som til Søs førtes fra Frederiksstad til Kambo for at angribe Moss nord fra, medens samtidig Oberst Vincents Budde rykkede mod Staden fra Syd og Viceadmiral Gabel indesluttede den fra Søsiden. Svenskerne gjorde haardnakket Modstand i Haab om Undsætning fra Christiania, men H., der havde forudset dette, havde med klog Benyttelse af Terrænet spærret Vejen ved Forhug og bevogtet den. Da Hjælpen kom, gik H. den i Møde og tvang den til at gaa tilbage med uforrettet Sag. Moss blev nu taget og Besætningen gjort til Fanger. H., hvis Tapperhed og Omsigt væsentlig havde bidraget til Sejeren, modtog en paa den Tid sjælden Udmærkelse, en Guldmedaille med Kongens Billede at bære paa Brystet; kort efter blev han virkelig Oberstlieutenant ved Regimentet. Ved dettes Deling 1717 gik han over til det 1. eller østre smaalenske Regiment, ved hvilket han stod til sin Død, fra 1727 som dets Chef. Allerede 1719 havde han faaet Obersts Karakter, og at han ikke tidligere blev Regimentschef, havde til Dels sin Grund i, at han ikke ønskede at forlade denne Del af Landet, til hvilken, han som Godsejer var stærkt knyttet. I begge Egenskaber nævnes han som en virksom og human Mand. 1733 blev han Brigadér, 1734 Generalmajor, 1746 Generallieutenant og 1747 hvid Ridder. Han døde 16. Maj 1751 paa Elingaard. Denne Ejendom havde han tillige med Kjølberg faaet med sin 1. Hustru, Sophie f. Pultz (f. 29. Jan. 1691, gift 1. Juni 1707, d. 19. Jan. 1711), Datter af Oberstlieutenant Henrik Christopher P. Af de Godser, som ved Moderens Død tilfaldt ham i Forening med Broderen Hartvig, Sande i Norge og Sanderup (Sannarp) i Halland, overtog han det første; Sanderup blev derimod inddraget af den svenske Krone, fordi Brødrene havde ført Vaaben mod denne; ved Fredslutningen fik de dog Gaarden tilbage, men solgte den nogle Aar efter. 2. Gang ægtede H. 3. Nov. 1713 Birgitte Christine Kaas, om hvem se ovfr. S. 151"