Anton Frederik Mikkelsen, 18371887 (aged 49 years)

Name
Anton Frederik /Mikkelsen/
Name
Anthon Frederich /Michelsen/
Birth
Source: Kirkebog
Citation details: AO 12
Birth of a sister
Source: Kirkebog
Citation details: AO 39
Christening of a sister
Source: Kirkebog
Citation details: AO 39
Death of a maternal grandfather
Source: Kirkebog
Citation details: AO 121
Death of a half-brother
Death of a half-sister
Birth of a brother
Christening of a brother
Birth of a brother
Birth of a sister
Source: Kirkebog
Citation details: AO 43
Birth of a brother
Source: Kirkebog
Citation details: AO 11
Christening of a brother
Source: Kirkebog
Citation details: AO 11
Death of a maternal grandmother
Marriage
Occupation
andenlærer
1867
Birth of a son
Source: Familysearch
Birth of a daughter
Source: Familysearch
Christening of a daughter
Source: Familysearch
Death of a daughter
Source: Kirkebog
Citation details: AO 187
Birth of a son
Birth of a son
Birth of a daughter
Death of a half-brother
Note: på havet, om bord på skonnerten Auguste, under sejlads mellem Sherbro (Sherborough?) og Marseille (af "feber")
Death of a mother
Death of a half-brother
Source: Kirkebog
Citation details: AO 95
Death of a father
Birth of a son
Source: Kirkebog
Citation details: Skt. Jakob, 1878-1890F, opslag 78
Death of a half-brother
Death
Source: Kirkebog
Citation details: AO 55
Burial
Source: Kirkebog
Citation details: AO 55
Reference number
2897
Last change
Family with parents
father
mother
18131880
Birth: about 1813 35 Ørbæk, Svendborg, Denmark
Death: before February 1, 1880
Marriage MarriageNovember 27, 1836Refs Vindinge, Svendborg, Denmark
5 months
himself
18371887
Birth: May 8, 1837 43 24 Turø, Svendborg, Denmark
Death: April 10, 1887Skt. Jakobs (København), København, Denmark
17 months
younger sister
18381907
Birth: October 7, 1838 44 25 Thurø, Svendborg, Denmark
Death: July 19, 1907Ørsted, Randers, Denmark
23 months
younger brother
18401921
Birth: September 8, 1840 46 27 Thurø, Svendborg, Denmark
Death: October 3, 1921
3 years
younger brother
18431912
Birth: April 25, 1843 49 30 Turø, Svendborg, Denmark
Death: after 1912
7 years
younger sister
18501906
Birth: June 18, 1850 56 37 Thurø, Svendborg, Denmark
Death: June 12, 1906København, Denmark
2 years
younger brother
18521928
Birth: November 17, 1852 58 39 Turø, Svendborg, Denmark
Death: March 28, 1928København, Denmark
Father’s family with Anne Jensdatter
father
stepmother
Marriage Marriageabout 1822
-10 months
half-brother
18211830
Birth: February 9, 1821 27 26 Refsvindinge, Svendborg, Denmark
Death: March 4, 1830
17 months
half-brother
18221881
Birth: July 15, 1822 28 27
Death: October 7, 1881Sankt Morten (Randers), Randers, Denmark
2 years
half-sister
18241893
Birth: August 28, 1824 30 29 Refsvindinge, Svendborg, Denmark
Death: May 5, 1893Odense, Odense, Denmark
2 years
half-brother
18261840
Birth: December 7, 1826 32 31 Refsvindinge, Svendborg, Denmark
Death: after February 1, 1840
3 years
half-brother
18291883
Birth: September 4, 1829 35 34 Refsvindinge, Svendborg, Denmark
Death: September 30, 1883Selbourne Street 122, Toxteth Park, Lancashire, England
2 years
half-sister
18311840
Birth: December 6, 1831 37 36 Refsvindinge, Svendborg, Denmark
Death: after February 1, 1840
4 years
half-brother
18361879
Birth: March 5, 1836 42 41 Refsvindinge, Svendborg, Denmark
Death: about January 13, 1879
Family with Betty Annina Flora Frandzen
himself
18371887
Birth: May 8, 1837 43 24 Turø, Svendborg, Denmark
Death: April 10, 1887Skt. Jakobs (København), København, Denmark
wife
18381916
Birth: July 9, 1838 44 38 Sct. Hans, Odense, Odense, Denmark
Death: May 29, 1916Maria Sogn, København, Denmark
Marriage MarriageMay 17, 1867Kølstrup, Odense, Denmark
9 months
son
18681931
Birth: February 6, 1868 30 29 Kjølstrup, Odense, Denmark
Death: August 11, 1931
20 months
daughter
18691869
Birth: September 27, 1869 32 31 Kolstrup, Odense, Denmark
Death: December 6, 1869Kølstrup, Odense, Denmark
18 months
son
18711917
Birth: March 16, 1871 33 32 København, Denmark
Death: November 9, 1917
2 years
son
2 years
daughter
18751934
Birth: July 9, 1875 38 37 København, Denmark
Death: May 22, 1934
7 years
son
Portræt - Asker Michelsen - Aftenbladet - 20. februar 1935
18821935
Birth: January 22, 1882 44 43 Skt. Jakobs, København, Denmark
Death: about February 19, 1935
Birth
Source: Kirkebog
Citation details: AO 12
Marriage
Occupation
Name
Death
Source: Kirkebog
Citation details: AO 55
Burial
Source: Kirkebog
Citation details: AO 55
Note
Note

"Anton Frederik var nummer 8 af Rasmus' børn, og det ældste af hans børn med Marie Samuelsen. Han blev født den 8. maj 1837 og var hermed det første af børnene, der var født på Thurø. Hans dåb fandt sted den 25. juni 1837, hvor vævermester Kaas' hustru holdt ham over dåben. De andre faddere var Kirsten Larsdatter, vævermester Frederik Kaas, ungkarl Jørgen Eriksen og gårdmand Ole Hoffmann.

Anton blev konfirmeret Palmesøndag den 13. april 1851, og hans hu stod til det maritime, sådan som det også havde været tilfældet med to af hans ældre brødre. Han blev uddannet som skibstømrer hos sin bror Henrik i Assens, på hvis bopæl han er opført som skibstømrer1ærling ved folketællingen i 1855.

Som udlært skibstømrer kom han ud at sejle. Hans søfartsbog findes stadig. Den er udstedt i Hamburg den 24. januar 1856, hvorfra han kom på langfart til Set. Domingo, Set. Thomas og Columbia og tilbage via Bremerhafen til Hamburg. Der afmønstrede han imidlertid den 4. september 1857. Det sidste fremgår af en udskrift af waterschout-protokollen fra Hamburg og af hans søfartsbog, hvor han fik vidnesbyrdet Gut. Det blev afslutningen på Antons maritime karriere. Allerede før han drog ud på færden til Vestindien, havde han ladet bygge en skonnert hos sin ældre bror Simon Henrik. Da Anton imidlertid ikke selv havde styrmandseksamen, havde han bortforpagtet skibet. I et brev fra Antons søn Thorkild fortælles det herom, at da Anton kom hjem fra Vestindien, var skibet blevet solgt i England. Mundtlige udsagn fra familiemedlemmer siger, at Anton havde haft uheld med skibet, og i hvert fald tabte han herefter lysten til at have mere med skibe og søfart at gøre. Efter sigende var det hans mors ide, at han i stedet skulle tage på seminarium og få en skolelæreruddannelse, ligesom sin bror Nicolai.

I 1856 skulle Anton være mødt på session, men var forhindret på grund af forhyringen til Vestindien. Udeblivelsen kostede ham en bøde på 2 Rdl, (det samme som Jens Michael måtte betale for at udeblive). Af sørullen fremgår det imidlertid, at han mødte i 1858, hvor han fik et såkaldt uegnethedspas på grund af tunghørhed. Herom fortælles det, at Nicolai var med, og at Anton "spillede" mere
tunghør, end han var, og at han, da befalingsmanden sagde, at han kunne gå, blev stående, indtil Nicolai nærmest brølede: "Du kan godt gå, Anton!" Hvor sandfærdig historien er, skal ikke kunne siges. hvert fald må Anton have været indkaldt til militæret på et tidspunkt.

I det tidligere omtalte album, Gamle Minder, hvori Antons søn Thorkild, har samlet diverse breve mv er indklæbet en lille seddel, hvor Anton har skrevet om den betydning, tallet 17 har haft for ham. Deriblandt skriver han, at han havde nr 17 på Holmen.
Hvad Anton i øvrigt bestilte straks efter hjemkomsten fra Hamburg i 1857, står ikke klart. Fra januar til juli 1859 fik han arbejde som andenlærer på Refsvindinge skole. I Thorkilds album findes en anbefaling fra sognepræsten i Kullerup-Refsvindinge, hvori det udtales, at Anton har udført sin gerning med flid og troskab og udvist evner til at undervise og styre børn. Med denne anbefaling var han så rede til at uddanne sig til skolelærer, og han begyndte på Skaarup seminarium i eftersommeren 1859.

På Skaarup seminarium var Nicolai allerede elev. Et kuriosum fra denne tid er et studentikost dokument, der viser, at kammeraterne afholdt en optagelsesceremoni, hvor kandidaten fik karakter for bl a rygning, drik og complimenter. Anton bestod prøven med glans.

I 1862 fik han eksamen fra Skaarup, karakter 173 points = duelig. Nicolai havde i 1860 erhvervet 204 points og karakteren meget duelig. Også den yngste bror August skulle nogle år senere få lærereksamen fra Skaarup; men ingen af de tre brødre opnåede udmærkelse, som deres far Rasmus i sin tid havde fået.

Den 26. januar 1863 fik Anton ansættelse som andenlærer i Kjølstrup i nærheden af Kerteminde. Året efter, i maj 1864, forlovede han sig med Betty Flora Anine Frandsen. Hun var født den 9. juli 1838 og var datter af garvermester Christian Frandsen fra Odense. Hendes mor, Karen Sofie Jeppesen, var død allerede i 1841, da Betty kun var tre år, og hendes far var død i 1861.

Partiet passede absolut ikke Rasmus, der anså Betty for en både forkælet og forvænt pige, der ikke havde den ringeste forstand på økonomi. Hun havde en medgift, hendes arv fra forældrene, på 2700 Rdl, som Rasmus mente steg hende til hovedet. Hun krævede ind og havde ikke lyst til at være ude at tjene, indtil Anton kunne få et bedre lønnet embede. Men, skriver Rasmus: "Anton er ganske forgabet i jomfruen!" Og så nyttede det altså heller ikke dengang, at forældrene havde aldrig så fornuftige indvendinger. Anton og Betty blev gift den 17. maj 1867 i Odense. Brylluppet blev fejret hos brudens bror, Frits Frandsen, der drev garveriet videre efter sin far. Der findes bevaret et telegram, som Antons bror Nicolai sendte til brudeparret fra Hobro, hvor han da var lærer. Det lyder:

"Skjøndt fraværende, dog nærværende og deltagende.
Lykke og Velsignelse, Familielivets Glæde, Trøst til Al
derdommens Snee . Nicolai."

Anton søgte flere embeder for at bedre sine kår. Et andenlærerembede var ikke let at basere en families trivsel på. Og det skortede ikke på gode anbefalinger fra sognepræsten, der bevidnede, at Anton var en både omhyggelig og forstandig lærer. Han havde ved sin retskaffenhed vundet alles agtelse, hedder det, og det tilføjes, at han varetog kirkesangerembedet mere end almindelig godt, og at han i skolen formåede at få børnene til at synge med liv og lyst. Også fra seminariet fik Anton en smuk anbefaling fra den senere kendte botaniker Emil Rostrup, der bevidnede, at Anton havde taget afgangsprøve i naturvidenskab, matematik og geometrisk tegning.

Rasmus forsøgte også at gøre en indsats, for at både Nicolai og Anton kunne få bedre embeder. Han kontaktede de indflydelsesrige personer, han kendte. Men det var ikke let at få et ordentligt lønnet førstelærerembede, og det endte med, at Anton i 1870 købte sig ind som bestyrer af en skole i København, Østerbro Borgerskole på Østerbrogade 41, senere kaldet Østerbros Realskole.

Tilsyneladende gik dette projekt godt i starten. I 1871 fik Anton bevilling til også at drive pigeskole. Elevtallet steg støt til omkring 150 med nogenlunde lige mange piger og drenge. Der var ca 10 lærere, mandlige og kvindelige, og der undervistes i 3 fremmede sprog. Fremgangen fortsatte til slutningen af 1870'erne. Så vendte udviklingen sig, og elevtallet dalede. Imidlertid lod Anton i 1883 opføre en ny skolebygning på grunden bag ved det hus, der hidtil havde tjent til både skole og beboelse. Skolen, der var tegnet af arkitekt Th. Sørensen, var i 2 etager. Der var klasseværelser på etagerne, og i kælderen blev der indrettet gymnastiksal og kontorer. En ansøgning om tilladelse til at udnytte tagetagen til en søndagsskole for voksne blev dog ikke efterkommet. Den nye skole var færdig i 1883, og den 24. november fik Anton bygningsattest. Men til trods for at de ydre rammer var blevet væsentligt forbedret, steg elevtallet ikke. I 1885 kom det ned under 100, og i 1886 forsvandt alle pigerne fra skolen, så elevtallet var helt nede på 58.

Denne udvikling var ikke enestående. Alle de efterhånden mange små private skoler havde hårde tider. Det skyldtes først og fremmest, at den offentlige skole siden begyndelsen af 1870'erne undergik væsentlige forbedringer. Der blev tilbudt undervisning i flere fag, bl a i fremmede sprog, som hidtil kun de private skoler kunne tilbyde. Der blev indført lavere klassekvotienter, og sidst, men ikke mindst blev lærerlønningerne i den offentlig skole forbedret betragteligt. Så det blev helt umuligt for de private skoler, hvor den enkelte elev betalte 4-6 kr pr måned i skolepenge, at skaffe kvalificerede lærere. Mange af de private skoler måtte også lukke. Fra 1889 til 1892 faldt elevantallet i københavnske private borger-og realskoler fra 1250 til 624.

Samtidig med at den nye skolebygning på Østerbrogade blev taget i brug, købte Anton en villa på den nuværende Evanstonevej nr 10 i Hellerup. Det var et stort hus med grund lige ned til Øresund, hvor familien havde en sejlbåd liggende. Også dette hus eksisterer stadig, dog i noget ombygget stand.

Antons sønnesøn Frits har af sin far , der også hed Frits fået fortalt, at de engang var kommet galt afsted med båden. Anton og sønnen Frits var sejlet ud på Øresund; men en kastevind fik båden til at kæntre netop, da Anton et øjeblik var under dækket. Far og søn klyngede sig til båden og råbte om hjælp. Heldigvis blev de hjulpet af nogle andre sejlere, der havde hørt Frits' høje, lyse stemme, og båden blev trukket ind til Tuborg havn.

For så vidt er det uforklarligt, at Anton købte hus netop på et tidspunkt, hvor skolens økonomi var i stærk tilbagegang. Måske har købet været planlagt tidligere, da skolen var i god vækst, og man har vel så håbet, at tiderne igen ville bedre sig. En kendsgerning er det i hvert fald, at lykken i den store Hellerupvilla blev kort. Allerede i 1886 måtte huset sælges, og familien flyttede atter ind på Østerbrogade 41. Det er tænkeligt, at en af grundene til salget har været, at Anton allerede dengang havde et dårligt helbred, så han ikke kunne undervise. I hvert fald døde han året efter salget af villaen, den 10. april 1887, endnu før han var fyldt 50 år. Antons søn Thorkild har fortalt, at han, da faderen blev syg, måtte løbe efter lægen, og Thorkild, der var klar over, at det stod alvorligt til med hans far, råbte til lægen: "Min far dør, min far dør!" Desværre viste det sig at være rigtigt. "