Jens Olavson, 13601438 (aged 78 years)

Name
Jens /Olavson/
Birth
1360 35
Death of a maternal grandfather
Note: Y Died ca. 1366
Marriage
Death of a father
before 1391 (aged 31 years)
Birth of a son
Death of a wife
after 1417 (aged 57 years)
Occupation
Norsk rigsråd
1426 (aged 66 years)
Death
about 1438 (aged 78 years)
Reference number
243
Last change
Family with parents
father
mother
Marriage Marriage
himself
Family with Ingeborg Henriksdatter Struts
himself
wife
Marriage Marriageabout 1390
28 years
son
Note

Første gang han nevnes er i et brev skrevet på 'Kråkstad' i Follo 16/10-1391. Eiler Steffenson, Asle Reidarson og Halstein Reidarson kunngjør at de var på 'Kråkstad' første mandag i vinteren i kong Eriks 3. (regjerings)år og hørte avtale mellom Simon Jonson, prest på 'Kråkstad' og hustru Margrete Audunsdatter, hvorved hun solgte til sira Simon Jonson 3 øresbol i nordre gården 'Huseby' ved Såner kirke for 3 kjyrlag for hvert øresbol og at Margrete vedgikk å ha fått betaling.
Til bekreftelse setter Jens Olavson sitt sigill under brevet.

Samme dag og samme sted stadfester han sin fars brev, hvor denne samtykker i salget av 1/2
markbol i 'Huseby', nordre gård, 'som Jon Lodinson kjøpte av Simon, min morfar, således at jorden nå skal tilhøre sira Simon Jonson, og at han skal betale hr. Hallvard Jonson jordverdien'. Diplomet ligger i det Arnemagneanske samling forbundet med diplom datert Oslo 11/4-1386 hvor
Olav Peterson samtykker i (sin svigerfar) Simon Sleitas salg av et 1/2 markbol i 'Huseby' i Såner, i nordre gård, til Jon Lodinson, som skal betale til hr. Hallvard Jonson.

20 år senere finner vi at på 'Holang' i Ås 7/11-1411 kunngjør Asle Askjellson, Jens Olavson og Peter Torkelson vitneprov som Hallvord Guttormson førte angående 'Holang' og 'Myklerud' i Ås.

Reidun Torsteinsdatter svor på bok, at Kjetil 'Myklerud' løste av Gunhild, Elsebes mor, den part hun åtte i fars- og morsarv i søndre 'Holang' for 30 mark penger. Håkon Leikson (betalte?).
På en av seglremmene er vedheftet en pergamentlapp, hvor det står: Vitner jeg Jens Olavson og
Peter Torkelson med disse våre segl, at vi var på 'Holang' søndagen nest etter, da førennevnte
Hallvard gav Elsebes sønn Kjetil 1 ku og 2 merker penger i vennegave, og at Kjetil da samtykket
for seg og sine brødre, at 'Holang' skal være fri og frelst fra dem og deres arvinger.
Et udatert diplom, som diplomatariets utgivere tidfester til 1411-15, som imidlertid sannsynligvis
er SAMTIDIG med det foranstående, er skrevet på 'Helgestad', og opplyser at Jens Olavson og
Asle Askjellson kunngjør, at de var på 'Helgestad' i Kroer bygd i Ås på Follo da Amund Toreson
festet Åsa Steffensdatter, og hørte at Åsa bød sin værfar Andor (Guttormson) barna og barnepengene
(fra hennes 1. ekteskap), hvortil Andor svarte at han unte henne både barna og pengene på det
vilkår at barna skal arve hverandre så lenge ett lever ennå, og hvis Åsa lever lengst skal hun
arve dem både i løst og fast. Segl mangler.
Et likeledes udatert diplom, tidfestet til ca 1412-18, må også være omtrent samtidig, dog ca
1/2 år yngre enn de forestående , da det er skrevet om våren - også på 'Helgestad'. Jens Olavson
og Asle askjellson kunngjør at de var på 'Helgestad' fredag nest før Lekamsdag i .... og 20.
kong Eriks år, som vitner til at Andor Guttormson frasa seg all arv etter sine sønnebarn ....
av Fjelle(?), og unte dem å arve hverandre, fordi de ikke hadde fått noe av ham. På en ved
seglet vedheftet seddel står: Til ytterligere bekreftelse setter disse gode dannemenn Helge
Hoskuldson og Torkel Sveinson sine segl. Nr 1 og 3 er våpensegl, de andre bumerkesegl, alle
vedhenger. Nr 1 er Jens Olavsons.
Et diplom utstedt 12/4-1416 sier: Eirik Torkelson og Asbjørn Torkelson, lagrettemenn i Ås sogn
på Follo kunngjør, at de var på 'Håvardstad og så og hørte at 'Jænis Olafson' på den ene side
og toralv Askjellson og Tora Jonsdatter, 'æighin kona hans', på den annen side erkjente at de
hadde solgt til Jens Olavson 9 øresbol i 'Kolstad' og 1 øresbol i 'Klommestein' i østre gård i
Ås sogn på Follo.
15. juni 1417 kunngjør Agmund Berdorson (Bolt) og Torer Tordson, at de var på 'Vold' i Ås sogn,
Follo, tirsdag nest før Botolvsmesse i VIII. og XX. kong Eriks år, og gjorde avtale seg imellom
(om arv?) etter hustru Åsa på 'Horndal', hvorved Torer fikk hele 'Haugsmork' i Ås, som er 2
markbol, og 1/2 markbol i 'Finstad' i Mossedal, mot at Torer overlot til 'herr Amund' 6 øresbol
i 'vestreste' gård i 'Stykken' i Ås, hvortil (Torers hustru) Ragnhild gav sitt samtykke. Herpå
satte Jens Olavson og Helge Hoskuldson også sine segl. (Alle segl mangler).
Samme dag og sted kunngjør 'Amund Berdorson Ridder, Jønis' Olavson og Helge Hoskuldson ar
Torer Tordson og hans hustru Ragnhild skifter jord således at Ragnhild skulle ha 6 øresbol og 3
øresbol i 'Vold' for en sølvskål og for 6 øre i 'vestrerste gården i Stykkine'.
30/9-1429 er Jens Olavson første mann av 6 lagrettesmenn som på 'Holen' i 'Hovin sogn i Lysedal
i øvre Borgesyssel i Vime skibrede' avsier dom i en sak om søndre 'Holen' - Borghild Ivarsdatter
ble fradømt sin lodd i gården som en Holte Bjarneson fikk.
Siste gang Jens Olavson er nevnt er han i Oslo som nr 7 av 21 fullmektiger for almuen i Oslo
bispedømme, som nr 4 av de 6 menn for 'Yttre luten i Borgesyssel' og medsegler 18/2-1437 det
inngåtte forlik i forbindelse med Amund Sigurdson (Bolt)s opprør. (Diplomet har 24 seglremhull,
men bare 21 navn er anført). Man må vel med rette kunne anta at disse menn har stått tilsluttet
Amund Bolt. (from http://www.oscar.as/slekt-3.htm)