Laurens Axelsen Thott, 14301482 (aged 52 years)

Name
Laurens /Axelsen/ Thott
Name
Laurens /Axelsson/ Thott
Citation details: p. 154
Birth about 1430 54

Citation details: p. 154
MarriageKaren Jonsdatter ViffertView this family

Citation details: p. 154
Birth of a brotherAnders Axelsson Thott
about 1430 (aged 0)

Citation details: p. 152
Birth of a brotherFilip Axelsson Thott
about 1430 (aged 0)

Citation details: p. 153
Death of a fatherAxel Pedersen Thott
between November 24, 1446 and January 25, 1447 (aged 17 years)

Citation details: p. 128
Death of a half-brotherKettil Axelsen Thott
about 1454 (aged 24 years)

Citation details: p. 137
Death of a half-brotherPeter Axelsson Thott
1462 (aged 32 years)

Citation details: p. 131
Death of a half-brotherOlof Axelsson Thott
September 16, 1464 (aged 34 years)
Citation details: p. 133
Note: af pest
Burial of a half-brotherOlof Axelsson Thott
after September 16, 1464 (aged 34 years)
Citation details: p. 133
Death of a brotherFilip Axelsson Thott
November 4, 1464 (aged 34 years)

Citation details: p. 153
Death of a brotherAnders Axelsson Thott
about 1465 (aged 35 years)

Citation details: p. 152
Note: ("Han drunknade tilsammans med sin fästmö i Häckebergasjön, dä et broräcke brast, mot vilket de luta…

("Han drunknade tilsammans med sin fästmö i Häckebergasjön, dä et broräcke brast, mot vilket de lutade sig")

Death of a wifeKaren Jonsdatter Viffert
November 20, 1468 (aged 38 years)
Citation details: p. 154
Note: (druknet)
MarriageKaren Eriksdatter NiepertzView this family
after November 20, 1468 (aged 38 years)

Citation details: p. 154
Birth of a sonAxel Laurensson
after 1468 (aged 38 years)

Citation details: p. 164
Death of a half-brotherÅge Axelsen Thott
1477 (aged 47 years)

Citation details: p. 136
Death of a brotherErik Axelsen Thott
between March 8, 1481 and March 28, 1481 (aged 51 years)
Citation details: p. 141
Death 1482 (aged 52 years)

Citation details: p. 154
Reference number
2385

Last change January 22, 2007

Family with parents
father
mother
Marriage Marriage
elder brother
14171481
Birth: about 1417 41
Death: between March 8, 1481 and March 28, 1481Viborg Slot, Viborg, Finland
4 years
elder brother
11 years
brother
1 year
brother
1 year
himself
Father’s family with Katarina Axelsdatter Krognos
father
step-mother
Marriage Marriage
half-brother
half-sister
half-sister
half-brother
13951462
Birth: about 1395 19
Death: 1462
4 years
half-brother
2 years
half-brother
13991464
Birth: about 1399 23
Death: September 16, 1464Visborg
Family with Karen Jonsdatter Viffert
himself
wife
Marriage Marriage
daughter
Family with Karen Eriksdatter Niepertz
himself
wife
Marriage Marriageafter November 20, 1468
daughter
daughter
son
BirthÄtten Thott under Medeltiden
Citation details: p. 154
MarriageÄtten Thott under Medeltiden
Citation details: p. 154
MarriageÄtten Thott under Medeltiden
Citation details: p. 154
NameÄtten Thott under Medeltiden
Citation details: p. 154
DeathÄtten Thott under Medeltiden
Citation details: p. 154
NoteDansk Biografisk Lexicon
Note

"dansk og senere svensk Rigsraad, var Søn (saa vidt vides, den yngste overlevende) af ovennævnte Axel Pedersen T. og hans 2. Hustru. 1447, efter Faderens Død, var han endnu umyndig, men benævnes i 1459 Ridder. Han fik i 1462 pantsat Grubbe-Ordrup i Voldborg Herred af sin Broder Philippus og blev, uvist naar, Ejer af Næsbygaard, det nuværende Næsbyholm i Tybjærg Herred; i 1465 nævnes han som Lensmand paa Stege og s. A. en enkelt Gang sorn Rigsraad. Endnu i Juli 1466 var han tilstede paa Retterting i Kjøbenhavn, men da Nykøpingmødet i Efteraaret s. A. førte til Bruddet mellem Christian I og flere af Axelssønnerne (ovfr. S. 323, 326), kom L. A. til at dele Skæbne med Brødrene Erik og Iver. Han tog fra nu af Ophold i Sverige, medens hans danske Gods tildømtes Kronen, og han bl. a. mistede sit Pant Skjelskør By. Paa Kalmarmødet 1472 bestemtes vel, at alle, der havde mistet deres Gods under Uenigheden mellem Rigerne, strax skulde have det igjen, dog med Undtagelse af Krongods, som de havde i Pant, og at, hvad dette angik, skulde L. A. have Skjelskør tilbage, indtil det ved en Dom af Rigsraader fra de 3 Riger var afgjort, hvem Byen tilkom. Men disse Bestemmelser, der gjentoges 1474, og som bevirkede, at Næsbygaard senere gik i Arv til L. A.s Børn, fik ham i alt Fald ikke til at vende tilbage til Danmark. Han opholdt sig især i Finland, hvor han 1468 var bleven Lensmand paa Raseborg, men nævnes dog ogsaa som Medlem af det svenske Rigsraad. Broderen Erik havde kort før sin Død (1481) overdraget Slotslovene over sine finske Len Viborg, Tavastehus og St. Olofsborg til Iver og L. A., og Sten Stures Forsøg paa at komme i Besiddelse af disse Len førte ikke til noget Resultat, medens L. A., der nu nævnes som Høvedsmand paa Viborg, levede (ovfr. S. 328). Han døde imidlertid i 1483 (mellem 1. Febr. og 20. Juni).

I Sverige havde L. A. af sin Broder Erik faaet overdraget Gaarden Årsta i Sødermanland. Han var 2 Gange gift, først med den danskfødte Karen Jonsdatter Viffert, der druknede 1468 ved Raseborg, og derefter med Catharina, der var Datter af Svenskeren Erik Nipertz og Enke efter Erik Nilsson (Oxenstjerna) og ogsaa overlevede L. A."