Sigvard Gabrielsen Akeleye, 15841659 (age 75 years)

Name
Sigvard Gabrielsen Akeleye
Citation details:

Bind I, p. 164

Birth 1584
Citation details:

Bind I, p. 164

MarriageØllegaard Gerlofsdatter NettelhorstView this family

Citation details:

Bind I, p. 164

MarriageElse Tønnesdatter GaldeView this family

Citation details:

Bind I, p. 165

MarriageAnne Ottesdatter Bildt af NæsView this family

Citation details:

Bind I, p. 165

Death of a wifeElse Tønnesdatter Galde
about 1636 (Age 52 years)

Citation details:

Bind I, p. 165

Birth of a son
#1
Gerlof Akeleye
about 1637 (Age 53 years)

Birth of a daughter
#2
Else Akeleye
about 1638 (Age 54 years)

Birth of a daughter
#3
Vibeke Akeleye
about 1640 (Age 56 years)

Birth of a daughter
#4
Øllegaard Akeleye
about 1642 (Age 58 years)

Death of a wifeØllegaard Gerlofsdatter Nettelhorst
about 1647 (Age 63 years)

Citation details:

Bind I, p. 165

Death August 5, 1659 (Age 75 years)

Citation details:

Bind I, p. 164

Reference number
1096

Last change October 9, 2006

Family with Øllegaard Gerlofsdatter Nettelhorst
himself
wife
Marriage
Marriage:
son
son
2 years
daughter
3 years
daughter
3 years
daughter
Family with Else Tønnesdatter Galde
himself
wife
Marriage
Marriage:
Family with Anne Ottesdatter Bildt af Næs
himself
wife
Marriage
Marriage:
BirthDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Bind I, p. 164

MarriageDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Bind I, p. 164

MarriageDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Bind I, p. 165

MarriageDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Bind I, p. 165

NameDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Bind I, p. 164

DeathDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Bind I, p. 164

NoteDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Bind I, p. 165

Note

"Akeleye, Sigvard Gabrielsen, 1584-1659. Han er født paa Torkildstrup (Falster) 25. Marts 1584 og var en Søn af Landsdommeren sammesteds Gabriel Knudsen A. til Krængerup og Nordskov; Moderen var Helrad Jacobsdatter Sparre. 1609 nævnes han som Adelburs, og allerede 1611 forekommer han som Skibskapitajn eller Skibshøvedsmand, med hvilken første Titel han siden hyppig nævnes, i alle Fald lige til 1647; 1612 træffes han første Gang i Norge paa Udskrivning af Baadsmænd i Bergens og Stavanger Len. 1614 var han ansat som Lieutenant paa Elfsborg og synes kort efter at have bosat sig i Norge, hvor han o. 1617 blev gift første Gang med Else Galde, der i dette Aar afstod sin Sædegaard Nygaard i Glemminge Sogn til Kronen, mod at hun og hendes Mand erholdt Livsbrev paa Verne Kloster, Ingedals Skibsrede og Skjeberg Sogn, hvortil senere ogsaa Nygaard ses at være kommen, hvilken Gaard S. A. i Aaret 1647 forgjæves søgte at erholde tilbage ved Mageskifte fra Kronen. 1633 udnævntes han til Tolder og Sisemester paa Moss, i hvis Nærhed Sædegaarden Kambo ligger, som han havde kjøbt 1631, og som senere omtrent i et Aarhundrede tilhørte hans Efterkommere. Indtil denne Tid har han i Regelen været skrevet til Fædrenegaarden Krængerup, hvori han formentlig har været Medejer med nogle af sine mange Søskende. I Søtjenesten anvendes han lige til Midten af det 17. Aarhundrede; 1640 benævnes han Kommissarius søndenfjælds i Anledning af Opsynet med Defensionsskibene og 1645 ved en enkelt Lejlighed Viceadmiral. 1648 mødte han ved Frederik III's Hylding i Christiania. Han var en i offentlige og private Hverv hyppig anvendt Mand som Medlem af Kommissioner og Slotslove, ved Skifter, Værgemaal osv., hvilket vistnok maa vidne om anerkjendt praktisk Dygtighed. Han døde sandsynligvis i Christiania i Avg. 1659, da han i Kirkebogen angives begraven sammesteds 27. Avg. dette Aar, og maa da sandsynligvis have været en Mand paa flere og 70 Aar. Han havde været 3 Gange gift: 1. med Else Tønnesdatter Galde til Nygaard, Enke efter den tyske Adelsmand Eiler Weide v. Jasmund, hun synes død o. 1636; 2. med Øllegaard Gerlofsdatter Nettelhorst, efter hvem der holdtes Skifte 1647; 3. med Anne Ottesdatter Bildt af Næs, der overlevede ham til 1667. Kun i andet Ægteskab havde han Børn, og fra hans ældste Søn nedstammede den senere i Norge talrige Slægt Akeleye, der uddøde i Mandslinjen 1822. Han død i Christiania 5. Avg. 1659"