Frederik Christian Kaas, 17271804 (aged 77 years)

Name
Frederik Christian /Kaas/
Birth
Marriage
Birth of a son
Source: Familysearch
Birth of a daughter
Source: Familysearch
Birth of a daughter
Source: Familysearch
Birth of a son
Source: Familysearch
Birth of a daughter
about 1784 (aged 57 years)
Source: Familysearch
Christening of a daughter
Source: Familysearch
Birth of a son
about 1786 (aged 59 years)
Source: Familysearch
Christening of a son
Source: Familysearch
Death of a wife
Source: Familysearch
Residence
Citation details: kbhv, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Sankt Annæ Øster Kvarter, Matr. 208, 891, FT-1801, A5028 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Frederik Christ. Kaas77 EnkeHuusbondAdmiral & Ridd. Mette Kirstine Hadtrup50 UgiftTienestefolkHusjomfru Anne Kirstine Gabrielsen26 UgiftTienestefolk Dorthe Marie Jensdatter43 UgiftTienestefolk Anne Cathrine Abelsberg12 UgiftTienestefolk Frederik Poulsen43 UgiftTienestefolkKok h F.C.Kaas Andreas Helgesen41 UgiftTienestefolk Johan Andresen25 UgiftTienestefolk Peter Andersen38 UgiftTienestefolkKusk h F.C.Kaas
Death
March 28, 1804 (aged 77 years)
Citation details: Bind IX, p. 55-56
Reference number
1007
Last change
Family with Edele Sophie Kaas
himself
wife
17461800
Birth: May 10, 1746 26 32 Roskilde Kloster, Roskilde, Roskilde, Denmark
Death: October 22, 1800
Marriage MarriageSeptember 11, 1771Svendborg, Svendborg, Denmark
9 months
son
17721811
Birth: June 3, 1772 45 26 København, København, Denmark
Death: December 21, 1811
14 months
daughter
17731857
Birth: July 29, 1773 46 27 København, København, Denmark
Death: April 18, 1857
3 years
daughter
17761843
Birth: August 12, 1776 49 30 København, København, Denmark
Death: July 28, 1843Gisselfeld, Braaby, Sorø, Denmark
3 years
son
17791857
Birth: May 1, 1779 52 32 København, København, Denmark
Death: March 25, 1857
6 years
daughter
1784
Birth: about 1784 57 37
3 years
son
17861831
Birth: about 1786 59 39
Death: September 13, 1831
Birth
Marriage
Residence
Citation details: kbhv, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Sankt Annæ Øster Kvarter, Matr. 208, 891, FT-1801, A5028 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Frederik Christ. Kaas77 EnkeHuusbondAdmiral & Ridd. Mette Kirstine Hadtrup50 UgiftTienestefolkHusjomfru Anne Kirstine Gabrielsen26 UgiftTienestefolk Dorthe Marie Jensdatter43 UgiftTienestefolk Anne Cathrine Abelsberg12 UgiftTienestefolk Frederik Poulsen43 UgiftTienestefolkKok h F.C.Kaas Andreas Helgesen41 UgiftTienestefolk Johan Andresen25 UgiftTienestefolk Peter Andersen38 UgiftTienestefolkKusk h F.C.Kaas
Name
Death
Citation details: Bind IX, p. 55-56
Note
Citation details: Bind IX, p. 55-56
Note

"Kaas, Frederik Christian, 1727-1804, Søofficer,
Søn af nedennævnte Admiral Ulrik K. (d. 1746),
blev født 1. Dec. 1727, indtraadte i Marinen som
Sekondlieutenant 1747, blev Premierlieutenant
1753, Kapitajnlieutenant 1755, Kapitajn 1758,
Kommandørkapitajn 1767, Kommandør 1775, Kontreadmiral
1781, Viceadmiral 1790 og virkelig Admiral 1800. Strax
efter sin Udnævnelse til Officer bestemtes han til at
studere Skibskonstruktion, hvorfor han indtraadte som
Avskultant i Konstruktionskommissionen og samtidig
undervistes af Overskibsbygmester Thuresen. 1752-56
rejste han tillige med Lieutenant F. M. Krabbe i
Udlandet for at studere; de besøgte England, Frankrig,
Italien -- det sidste Land for at sætte sig ind i
Bygningen af Galejer -- og Holland. 1756 havde han
sin første Chefskommando, Fregatten «Hvide Ørn»
i Admiral Rømelings Eskadre. 1757 indgave han og
Krabbe Tegning til en Fregat konstrueret efter
nye Principper. Med Kommandør Lützow deltog
han s. A. i en Middelhavsrejse med Orlogsskibet
«Island»; baade Chef og næstkommanderende døde om
Bord, og K. hjemførte derefter Skibet. 1757-64
var han Chef for forskjellige Fregatter, mest i
Middelhavet. 1765 blev han gift med Sophie Elisabeth
Charisius (f. 25. Jan. 1743 d. 9. Sept. 1769),
Datter af Konferensraad Constantin August C. til
Constantinsborg (f. 1712 d. 1776) og Kirstine
f. Baronesse Güldencrone. 1765-66 var han paa en
diplomatisk Sendelse til Marokko, 1769 Chef for Linjeskibet «Mars». 1771 indtraadte han i Ægteskab med Edele
Sophie Kaas (f. 10. Maj 1747 d. 22. Okt. 1800), Datter af Generalmajor
Otto Ditlev K. (d. 1778). S. A. afløste han Admiral Fontenay
som Chef for Søkadetkorpset; i denne Stilling forblev han til 1781, da
han udnævntes til Holmens Chef som Overekvipagemester. Som
saadan virkede han med Dygtighed til 1792. Af en længere Redegjørelse
af ham for hans Virksomhed paa Holmen («Nyt Arkiv f. Søvæs.» II)
fremgaar det, at han fik Orlogsværftet, som ved alt for knappe
Pengebevillinger var kommet en Del i Forfald, kjendelig oparbejdet,
derimod ikke, at Resultatet vistnok for en stor Del skyldtes den
talentfulde Fabrikmester H. Gerner (V, 614). -- 1792 afgik K. fra
Holmen og blev 3. Militærdeputeret i Admiralitets- og
Kommissariatskollegiet. 1794 avancerede han til 2. og 1796 til 1. Deputeret.
1795 °g 96 var nan tillige Chef for Eskadrer, som til Nevtralitetens
Beskyttelse opererede i Østersøen sammen med svenske Eskadrer.
Med sin anden Hustru fik han Nedergaard paa Langeland. Han
blev hvid Ridder 1780 og døde 28. Marts 1804."

Citation details: Bind IX, p. 55-56