Frederik Christian Kaas, 17271804 (age 77 years)

Birth 1727

MarriageEdele Sophie KaasView this family
September 11, 1771 (Age 44 years)
Birth of a son
#1
Otto Ditlev Kaas-Lehn
June 3, 1772 (Age 45 years)
Source: Familysearch
Birth of a daughter
#2
Sophie Elisabeth Kaas
July 29, 1773 (Age 46 years)
Source: Familysearch
Birth of a daughter
#3
Johanne Henriette Valentine Kaas
August 12, 1776 (Age 49 years)
Source: Familysearch
Birth of a son
#4
Henrik Valentin Eickstadt Kaas
May 1, 1779 (Age 52 years)
Source: Familysearch
Birth of a daughter
#5
Birgitte Sophie Christiane Kaas
about 1784 (Age 57 years)

Source: Familysearch
Christening of a daughterBirgitte Sophie Christiane Kaas
March 17, 1784 (Age 57 years)
Source: Familysearch
Birth of a son
#6
Frederik Kaas
about 1786 (Age 59 years)

Source: Familysearch
Christening of a sonFrederik Kaas
May 4, 1786 (Age 59 years)
Source: Familysearch
Death of a wifeEdele Sophie Kaas
October 22, 1800 (Age 73 years)

Source: Familysearch
Residence 1801 (Age 74 years)
Citation details:

kbhv, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Sankt Annæ Øster Kvarter, Matr. 208, 891, FT-1801, A5028 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Frederik Christ. Kaas77 EnkeHuusbondAdmiral & Ridd. Mette Kirstine Hadtrup50 UgiftTienestefolkHusjomfru Anne Kirstine Gabrielsen26 UgiftTienestefolk Dorthe Marie Jensdatter43 UgiftTienestefolk Anne Cathrine Abelsberg12 UgiftTienestefolk Frederik Poulsen43 UgiftTienestefolkKok h F.C.Kaas Andreas Helgesen41 UgiftTienestefolk Johan Andresen25 UgiftTienestefolk Peter Andersen38 UgiftTienestefolkKusk h F.C.Kaas

Death March 28, 1804 (Age 77 years)

Citation details:

Bind IX, p. 55-56

Reference number
1007

Last change October 9, 2006

Family with Edele Sophie Kaas
himself
wife
17461800
Birth: May 10, 1746 26 32Roskilde Kloster, Roskilde, Roskilde, Denmark
Death: October 22, 1800
Marriage
Marriage: September 11, 1771Svendborg, Svendborg, Denmark
9 months
son
17721811
Birth: June 3, 1772 45 26København, København, Denmark
Death: December 21, 1811
14 months
daughter
17731857
Birth: July 29, 1773 46 27København, København, Denmark
Death: April 18, 1857
3 years
daughter
17761843
Birth: August 12, 1776 49 30København, København, Denmark
Death: July 28, 1843Gisselfeld, Braaby, Sorø, Denmark
3 years
son
17791857
Birth: May 1, 1779 52 32København, København, Denmark
Death: March 25, 1857
6 years
daughter
1784
Birth: about 1784 57 37
3 years
son
17861831
Birth: about 1786 59 39
Death: September 13, 1831
BirthVarious websites
MarriageVarious websites
ResidenceFolketælling, 1801
Citation details:

kbhv, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Sankt Annæ Øster Kvarter, Matr. 208, 891, FT-1801, A5028 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Frederik Christ. Kaas77 EnkeHuusbondAdmiral & Ridd. Mette Kirstine Hadtrup50 UgiftTienestefolkHusjomfru Anne Kirstine Gabrielsen26 UgiftTienestefolk Dorthe Marie Jensdatter43 UgiftTienestefolk Anne Cathrine Abelsberg12 UgiftTienestefolk Frederik Poulsen43 UgiftTienestefolkKok h F.C.Kaas Andreas Helgesen41 UgiftTienestefolk Johan Andresen25 UgiftTienestefolk Peter Andersen38 UgiftTienestefolkKusk h F.C.Kaas

NameVarious websites
DeathDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Bind IX, p. 55-56

NoteDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Bind IX, p. 55-56

Note

"Kaas, Frederik Christian, 1727-1804, Søofficer, Søn af nedennævnte Admiral Ulrik K. (d. 1746), blev født 1. Dec. 1727, indtraadte i Marinen som Sekondlieutenant 1747, blev Premierlieutenant 1753, Kapitajnlieutenant 1755, Kapitajn 1758, Kommandørkapitajn 1767, Kommandør 1775, Kontreadmiral 1781, Viceadmiral 1790 og virkelig Admiral 1800. Strax efter sin Udnævnelse til Officer bestemtes han til at studere Skibskonstruktion, hvorfor han indtraadte som Avskultant i Konstruktionskommissionen og samtidig undervistes af Overskibsbygmester Thuresen. 1752-56 rejste han tillige med Lieutenant F. M. Krabbe i Udlandet for at studere; de besøgte England, Frankrig, Italien -- det sidste Land for at sætte sig ind i Bygningen af Galejer -- og Holland. 1756 havde han sin første Chefskommando, Fregatten «Hvide Ørn» i Admiral Rømelings Eskadre. 1757 indgave han og Krabbe Tegning til en Fregat konstrueret efter nye Principper. Med Kommandør Lützow deltog han s. A. i en Middelhavsrejse med Orlogsskibet «Island»; baade Chef og næstkommanderende døde om Bord, og K. hjemførte derefter Skibet. 1757-64 var han Chef for forskjellige Fregatter, mest i Middelhavet. 1765 blev han gift med Sophie Elisabeth Charisius (f. 25. Jan. 1743 d. 9. Sept. 1769), Datter af Konferensraad Constantin August C. til Constantinsborg (f. 1712 d. 1776) og Kirstine f. Baronesse Güldencrone. 1765-66 var han paa en diplomatisk Sendelse til Marokko, 1769 Chef for Linjeskibet «Mars». 1771 indtraadte han i Ægteskab med Edele Sophie Kaas (f. 10. Maj 1747 d. 22. Okt. 1800), Datter af Generalmajor Otto Ditlev K. (d. 1778). S. A. afløste han Admiral Fontenay som Chef for Søkadetkorpset; i denne Stilling forblev han til 1781, da han udnævntes til Holmens Chef som Overekvipagemester. Som saadan virkede han med Dygtighed til 1792. Af en længere Redegjørelse af ham for hans Virksomhed paa Holmen («Nyt Arkiv f. Søvæs.» II) fremgaar det, at han fik Orlogsværftet, som ved alt for knappe Pengebevillinger var kommet en Del i Forfald, kjendelig oparbejdet, derimod ikke, at Resultatet vistnok for en stor Del skyldtes den talentfulde Fabrikmester H. Gerner (V, 614). -- 1792 afgik K. fra Holmen og blev 3. Militærdeputeret i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet. 1794 avancerede han til 2. og 1796 til 1. Deputeret. 1795 °g 96 var nan tillige Chef for Eskadrer, som til Nevtralitetens Beskyttelse opererede i Østersøen sammen med svenske Eskadrer. Med sin anden Hustru fik han Nedergaard paa Langeland. Han blev hvid Ridder 1780 og døde 28. Marts 1804."