Jørgen Krumpen + Elne Jepsdotter av Skjøtterup, Trudsholm och Overgård