Henrik Henrikson Ravn + Gyrete Henningsdatter Rømer