Lyder Lydekesson van Bergen + Gundhild Håkonsdatter Bolt