Harald Alvsson Sigerstad, å Sigerstad (nu Fredrikstad) + Jorun Bjørnsdotter