Interactive tree of Axel Aagesen Thott

Åke Axelsson Thott
Axel Jepsson av Støvringgård 1487
Margareta Andersdotter Bjørn 1498
Elne Jepsdotter av Skjøtterup, Trudsholm och Overgård
Jørgen Krumpen 1496
Jep Axelsson Thott 1459
Mette Nilsdotter Munk
Christence Axelsdotter Thott
Olof Andersson Lunge 1470
Axel Jepsson Thott 1407
Else Christiernsdotter Vendelbo 1441
Jens Bondesson Due 1487
Gisle Predbjørnsdotter Podebusk 1459
Anne Andersdotter Banner 1490
Berete Bondesdotter 1473
Peter Brahe af Vidskøfle
Folmer Knob af Vadsted
Johan Oxe af Asserbo
Maren Bondesdotter
Bonde Jepsson 1439
Cecilie Nilsdotter Jernskæg 1470
Jep Axelsson Thott av Sjörup och Krageholm 1405
Margareta Bondesdotter Due
Jytte Axelsdotter Thott
Jep Kalf av Palsgård 1372
Klaus Nilsson Sparre 1400
Pernille Petersdotter Thott 1417
Nils Svensson Sparre
Sofie Henriksdatter Gyldenstjerne 14301488
Erik Ottesen Rosenkrantz 14291503
Anne Mogensdatter Munk 1400
Henrik Knudsen Gyldenstjerne 1456
Gertrud Mogensdatter Munk 1400
Pernille Mogensdatter Munk 1400
Kirsten Petersdotter Thott 1360
Mogens Munk 1410
Jep Mus Drefeld 1394
Kettil Axelsen Thott 1454
Mette Laurensdatter Ulfeldt 1478
Ellen Axelsdatter Thott 1422
Oluf Stigsen Krognos 1426
Beate Axelsdatter Thott
Torbern Bille 1465
Peter Axelsson Thott 13951462
Claus Aagesen Thott 1521
Ellen Corfitzdatter Rønnow 1544
Axel Ågesen Thott 1477
Erik Ågesen Thott 1494
Anne Evertsdotter Moltke
Sidsel Daa
Hans Ågesen Thott 1491
Kerstin Eriksdotter Gyllenstierna 1495
Jørgen Ågesen Thott 1488
Bengta Olofsdotter Kyrning
Bengt Ågesen Thott 1501
Märta Erengisledotter 1482
Karin Turesdotter Svarteskåning 1500
Jens Ågesen Thott 1477
Ingeborg Ågesdatter Thott 1507
Sten Sture den äldra
Ellen Åkesdotter Thott
Tord Karlsson Bonde 1456
Agneta Åkesdotter 1467
Åge Axelsen Thott 13981477
Märta Bengtsdotter av Vinstorpa-ätten
Cecilie Olufsdotter Thott 1474
Bjørn Johansson Bjørn
Axel Olufsen 14561464
Laurids Olufsen 14601464
Birgitte Olufsdatter Thott 14601527
Niels Eriksen Rosenkrantz 14551516
Birgitte Olofsdotter 14201498
Erengisle Nilsson 1469
Margarete Olufsen 14601464
Jørgen Olofsson
Olof Axelsson Thott 13991464
Anne Jensdotter Present
Karen Jensdotter Falk
Johanne Nielsdotter Brok? 1456
Erik Axelsen Thott 14171481
Bengta Matsdotter Lillie 1451
Elin Gustavsdatter Sture 1496
Beate Iversdotter Thott 1487
Truid Petersson Galen 1464
Arvid Trolle
Ivarsdotter 1495
Margareta Ivarsdotter 14671473
Ivar Axelsen Thott 14201487
Margareta Laxmand 1466
Maren Torbernsdatter Bille 1466
Magdalena Karlsdotter Bonde
Anders Axelsson Thott 14301465
Ingeborg Filipsdotter 1494
Erik Trolle
Gustaf Karlsson Gumsehuvud 1486
Anne Filipsdotter 1464
Filip Axelsson Thott 14301464
Ermegard Eggertsdotter Frille
Anne Laurensdotter 1498
Hans Bille
Margareta Laurensdotter 1504
Christer Bengtsson Oxenstierna 1520
Ingeborg Laurensdotter 1526
Jöns Ulfsson Roos
Nils Eskilsson Banér 1520
Axel Laurensson 14681515
Kirsten Andersdotter von Bergen
Laurens Axelsen Thott 14301482
Karen Jonsdatter Viffert 1468
Karen Eriksdatter Niepertz
Axel Pedersen Thott 13761446
Katarina Axelsdatter Krognos 1409
Ingeborg Ivarsdatter
Peder Axelsen Thott 13701375
Juliane Pedersdatter Grubbe 13541376
Axel Aagesen Thott 13141356
Mogensdotter Galen 1356
Kristense Pedersdatter Wirtenberg? 1310
Åke Thordsson Thott 12751315
Kirsten Kyrning
Thord Åkesson Thott av Löddeköpinge 12501301
Bodil